Примена Excel програма у менаџменту и пословним финансијама

Каталошки број програма: 938  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Ђуричин, доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитет у Београду; Драган Лончар, доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитет у Београду ; Ива Вуксановић, доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитет у Београду;

Ива Вуксановић, доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитет у Београду; Вукашин Куч, доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитет у Београду; Младен Стаменковић, мастер матем., доктор економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Милан Глишић , мастер економије, Економски факултет Универзитет у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Јачање компетенција наставника на пољу примене компјутерског програма Excel у реализацији наставе на предметима из области менаџмента и пословних финансија.

Стицање знања и вештина у погледу: • примене Excel-а у менаџменту и пословним финансијама (креирање података у Excel-у и специфични проблеми у коришћењу података, основне операције, генерисање информација за одлучивање, финансијска и менаџерска анализа) • коришћења Excel Solver-а, • основне статистичке анализе добијених резултата • припреме наставника у средњим школама за очекиване промене и прилагођавања у настави сходно будућим захтевима регулативе ЕУ у области образовања.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПриказивање података у Excel-у и формирање табелаОсновне операције у Excel-у (са паузом)Добијање информација за одлучивање (са паузом)Употреба Excel-а у финансијској анализи (са паузом)Проблеми и пречице у генерисању информација у Excel-у Коришћење Excel-а у менаџменту (са паузом)Коришћење Excel Solver-а (са паузом) Презентирање добијених информација и решења

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто цена: 2100 динара Нето цена: 1750 динара Трошкови Хонорар реализатора програма: 825 динара x 2 Режијски трошкови: 100 дин