Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Каталошки број програма: 701  

Не

ПУ Милка Диманић, 12 бригаде 34, milkadimanic@yahoo.com, 016875425, 016875204, 016875425

Љиљана Ђокић, ljiljakolibri@gmail.com, 016874519, 0648080688, 016875425

Ранка Маринковић, , ;

Ранка Маринковић, , ; Љиљана Ђокић, Васпитач специјалиста отвореног предшкол, ПУ„Милка Диманић" Власотинце; Снежана Филиповић , Дипломирани педагог, ПУ „Милка Диманић„ Власотинце;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање капацитета васпитача у планирању и подршka деци кроз рутине, ритуале ,ситуацијe у вртићу и ван вртића.Стављање у познате и прихватљиве оквире који доприносе сигурности и смопоуздању деце

-Сензибилисање учесника за најчешће рутине уз размену искуства добре праксе као основе за развој сигурности и самопоуздања код деце. - Разумевање предности рутина и ритуала у индивидуалном и инклузивном раду са децом -Приказ и размена аутентичних ситуација у вртићу и ван њега као прилика за учење деце из перспективе проверених , добрих примера праксе

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Тема„Рутине и ритуали као основ за здрав развој детета„2.Тема„ Ритам и ритуали у Валдорф педагогији (примери праксе из Валдорф вртића)„3.тема„Аутентичне ситуације у вртићу(планирање и организовање)„4. тема „Аутентичне ситуације ван вртића (планирање и организовање)„ + ева

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику - 2200 дин. Цена укључује: штампане материјале, радионичарске материјале, потврду о учешћу, хонорар предавача, путне трошкове предавача.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Дечја Радост" Лебане Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 3.99
2 ПУ " 8. септембар", Димитровград Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 26 4
3 ПУ "Младост" Медвеђа Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 4
4 ПУ "Полетарац" Коцељева Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 28 4
5 ПУ "Црвенкапа" Мали Зворник Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 3.93
6 ППУ "Чарли Браун" Н. Београд Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 3.93
7 ППУ "АБЦ Јуниор" ул. Прегревица бр. 59, Земун Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 3.93
8 ПУ "Дечје Царство" ул. Булевар Деспота Стевана, Велика Плана Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 4
9 ПУ "Дечје Царство" ул. Булевар Деспота Стевана, Велика Плана Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 3.95
10 ПУ " Ђука Динић" Бојник Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 24 4
11 ПУ "Ђулићи" Зајечар,Насеље Краљевица Ранка Маринковић, Љиљана Ђокић, Снежана Филиповић 30 3.99

Укупно учесника: 318 | Просечна оцена: 3.97