Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Каталошки број програма: 134  

Не

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Сердар Јанка Вукотића 6, mpsspone@gmail.com, 0642452525

Александар Кузмановић, mpsspone@gmail.com, 0116338264, 0642452525

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду; Владимир Лелићанин, предавач, SAE Institute

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција запослених да препознају и превентивно делују на потенцијалне ризике употребе савремених технологија. Унапређивање превентивног рада образовно-васпитних установа.

Упознавање са проблемом прекомерене употребе и зависности од савремених технологија. Унапређивање знања учесника о могућностима превенције прекомерне употребе и зависности од савремених технологија и примени адекватних метода превенције. Освешћивање одговорности институција и појединаца у превентивном раду са децом и младима. Мотивисање учесника обуке да код својих ученика развијају дигиталне компетенције, пре свега да самопоуздано и критички користе ИКТ за рад, одмор и комуникацију. Унапређивање знања и вештина запослених у образовно-васпитним установама да планирају, израде и реализују конкретне превентивне активности.

Учесници познају најважније аспекте проблема прекомерне употребе и зависности од саврем. технологија. Полазници обуке су освестили потребу за превентивним радом на проблему прекомерне употребе и зависности од савр. технологија. Учесници су мотивисани да код својих ученика развијају дигиталне компетенције, пре свега да самопоуздано и критички користе ИКТ за рад, одмор и комуникацију; Учесници поуздано, критички и одговорно према себи и другима користе дигиталне технологије; Учесници су упознати које ефикасне превентивне стратегије могу да примене на нивоу институција у којима раде. Полазници умеју да самостално или кроз тимски рад планирају, израде и реализују конкретне превентивне активности.

 • 1. дан
  • 1. Изазови употребе савремених технологија
  • 2. Анализа истраживања о ефектима употребе и навикама коришћења ИТ
  • 3.Тенденције развоја савремених технологија
  • 4. Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ
  • 5. Анализа превентивног рада у образовно-васпитним установама
  • 6. Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ – улога појединаца и институција(игр
  • 7. Израда нацрта акционог плана превентивног рада
  • 8. Завршна реч и евалуација
  • Паузе у току обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Пуна цена по учеснику, без попуста и припадајућих пореза, износи 2500,00 РСД. У цену су урачунати: надокнаде реализаторима и ауторима програма, путни трошкови, радни материјали потребни за реализацију обуке, освежење и храна за све учеснике и реализаторе, израда и штампање уверења о похађаној обуци.