Вредновање и евалуација у настави страних језика

Каталошки број програма: 860  

Не

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,

Љиљана Ђурић, djuricz@sbb.rs, 0643708773, 0643708773,

Александра Беговић, Професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Оливера Дурбаба, доктор филолошких наука, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Љиљана Ђурић, доктор филолошких наука, Филолошки фалултет Универзитета у Београду; Катарина Завишин, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Александра Беговић, професор немачког језика и књижевности, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Ана Јовановић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Миле Сајчић, професор шпанскиг језика, Осма београдска гимназија

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за континуирано праћење и вредновање постигнућа ученика у настави страног језика

Упознавање са одликама стандардизованих тестова, методологијом њихове израде, припремом задатака и њиховом усаглашавању са стандардима и програмом Теоријска и практична обука наставника у вези са облицима и врстама евалуације знања, начинима провере ученичких постигнућа кроз језичке вештине, избором инструмената за процену знања у настави страног језика Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника Познавање законске регулативе и докумената у области образовања Развијање компетенција наставника за методику наставе страних језикa Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика , стиловима учења , циљевима и исходима часа

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Врсте и начини тестирањаПауза2. Теоријска основа за процену ученичких постугнућаПауза3. Упознавање са типологијом задатака језичким вештинамаПауза4. Прилагођавање типологије задатака у оквиру језичких вештина за ученике основних и средњих школа/п

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Светозар Марковић" Миле Сајчић, Александра Беговић 29 3.95
2 Италијански институт за културу, Кнеза Милоша 56, Београд Катарина Завишин 15 3.97
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Панчево Миле Сајчић 13 3.96

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.96