Ваннаставне активности у Програмима наставе и учења

Каталошки број програма: 1106  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња

Горан Лaзић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“; Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић“, Доња Шаторња

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција наставника да осавремене наставу ваннаставних активности кроз уважавање амбијента и коришћење локалних капацитета и ресурса школе.

Оснажити учеснике да имплементирају стечена знања у наставни процес. Демонстрирати учесницима могућности реализације садржаја ваннаставних активности са циљем да се користе доступни ресурси, развије стваралачки рад ученика полазећи од неговања и развијања националне културе и културног наслеђа, културе националних мањина и светске културне баштине.

По реализацији обуке учесници ће примењивати понуђене технике, методе и наставне моделе у свом раду и подстицаће ученике да негују и развијају националне културе и културно наслеђе, културе националних мањина и светске културне баштине.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • Концепција ваннаставних активности; Ваннаставне активности између теорије и праксе
  • Пауза
  • Како осигурати квалитет ваннаставних активности
  • Пауза
  • Потенцијали за подстицање развоја међупредметних компетенција ученика
  • Пауза
  • Савремени приступ у реализацији ваннаставних активности
  • Дискусија и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1 700 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.