Како до позитивне школске климе

Каталошки број програма: 69  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Mилијана Крстић, Мастер Лидерство у образовању, ОШ „Живомир Савковић“

Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Mилијана Крстић, Мастер Лидерство у образовању, ОШ „Живомир Савковић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење компетенција наставника у области сарадње са партнерима, размене мишљења и грађења атмосфере међусобног поверења у заједничком раду у интересу ученика.Оспособљавање наставника за унапређење школске климе.

Проширивање компетенција наставника о педагошким основама добре школске климе. Обучавање учитеља и наставника за процену опште климе у одељењу/школи и препознавање потреба ученика, родитеља и наставника. Осмишљавање активности за унапређење школске климе. Укључивање породице у школски живот на смислен начин. Оспособљавање учитеља и наставника за неговање позитивних односа на свим релацијама (ученик-ученик; ученик- наставник; наставник-наставник;...). Пружање јаке подршке од стране управе школе у процењивању и унапређивању школске климе. Развијање свести о значају позитивне школске климе и доприносу свих актера образовног процеса, као и локалне заједнице.

– поседује знања/решења/вештине којима може да унапреди школску климе. – зна и уме да примени начине процене опште климе у одељењу/школи – препознаје потребе ученика, родитеља и наставника – уме да одабере инструмент којим ће испитати школску климу у одељењу/школи, – зна да дефинише и примени активности за унапређење школске климе, – конструктивно укључи родитеље у школски живот, – наставник негује позитивне односе на свим релацијама, – запослени/ученици/родитељи имају подршку од стране управе школе/пп службе, – схватају значај учешћа свих актера образовног процеса (ученика, родитеља и локалне заједнице) у креирањупозитивне школске климе.

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • Шта је школска клима?
  • Полазне основе ‒ од закона до праксе
  • Инструменти за испитивање школске климе
  • Унапређење школске климе
  • Могућа решења и примери добре праксе у креирању позитивне школске климе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младеновац, ОШ "Свети Сава" Јасминка Вуковић, Mилијана Крстић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99