Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Каталошки број програма: 894  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Ирена Јанковић, доктор наука - економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду;

Ирена Јанковић, доктор наука - економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Светлана Поповић, доктор наука- економске науке, Економски факултет, Универзитет у Београду; Велимир Лукић , доктор економских наука, Економски факултет у Београду; Мирјана Глигорић, доктор наука, Економски факултет, Универзитет у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Интерактивна едукација наставника економских, трговачких школа и гимназија у области савремене финансијске анализе са циљем yнапређењa и осавремењавањa наставног процеса путем едукације наставника за примену програма Excel у финансијскоj анализи.

Јачање компетенција наставника путем усвајања знања о основама савремене финансијске анализе. Рад на практично применљивим концептима каматне стопе, вредности новца, исплативости инвестиционих алтернатива, основних финансијских инструмената и ризика и приноса хартија од вредности; Оспособљавање за прикупљање и тумачење добијених резултата финансијске анализе у програму Еxcel и сагледавање утицаја резултата на пословно одлучивање.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДефиниција и врсте каматних стопа (са паузом)Проблематика временске вредности новца (са паузом)Методе оцене исплативости инвестиционих алтернатива (са паузом)Упознавање са основним финансијским инструментима (са паузом)Мерење ризика и приноса појединачних хартија од вредности Тест Евалуација курса

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 РСД Покрива трошкове материјала (презентације), употребе опреме, освежења у паузама и превоза у случају обуке изван матичне институције извођача.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Ирена Јанковић, Велимир Лукић 25 3.9
2 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Ирена Јанковић, Велимир Лукић 10 3.82

Укупно учесника: 35 | Просечна оцена: 3.86