Интерфејс, роботика и предузетништво у настави

Каталошки број програма: 807  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

Слободан Попов, др, ЦНТИ Нови Сад; Ђорђе Херцег, доктор наука, ПМФ, Нови Сад;

Слободан Попов, др, ЦНТИ Нови Сад; Ђорђе Херцег, доктор наука, ПМФ, Нови Сад; Дејана Херцег, доктор наука, ФТН., Нови Сад; Зорица Бошков, Мастер, Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови Сад; Бранислав Тејић, Диплoмирaни инжeњeр мeхaтрoникe-мaстeр , Фaкултeт тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду; Јасмина Јерковић, ОШ "Ђура Јакшић", Каћ; проф. др Жељко Станковић, Висока пословна школа, Нови Сад

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ је да се наставници рефомисаног наставног предмета Техника и технологија и Информатике и рачунарства стручно оспособе за реализацију наставних садржаја које нису имали у току основних студија.

Специфични циљ је да се у што краћем року у наставу Технике и технологије и Информатике и рачунарства уведу савремени садржаји и савремена средства као што су интерфејси и роботи која омогућавају ученицима да се упознају са електромеханичким деловима и програмирањем њиховог рада. Посебан циљ је указивање на предузетничке аспекте ове савремене технологије.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данИнтерфејсПрограмирање интерфејсаРоботи, конструкција, управљањеПрограмирање модела робота, предузетнички аспекти

30

дана: 1
бодова: 8

Цена реализације износи 2.500,00 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, трошкови израде материјала за полазнике и уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок,трошкови коришћења простора и опреме)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Бул. Ослобођења бр. 37 Нови Сад Слободан Попов, Жељко Станковић 14 3.91
2 Основна школа "Душан Јерковић" Главна бр. 69 Рума Слободан Попов, Жељко Станковић 23 3.91
3 Основна школа "Јосиф Панчић" Пожешка бр. 52 Београд Чукарица Слободан Попов, Жељко Станковић 19 3.8
4 Основна школа "Светозар Марковић Тоза" Јанка Чмелика 89 Нови Сад Слободан Попов, Жељко Станковић 25 3.96
5 Основна школа "Филип Кљајић Фића" Гогољева бр. 40 Београд Слободан Попов, Жељко Станковић 29 3.97

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.91