Савремена интерактивна настава

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 728  

Да

Удружење физичара Омега, Ниш, Војводе Путника 50/11, 18000 Ниш, juga.fizika@gmail.com, 069756494

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српскохрватски ј., ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српскохрватски ј., ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника ради унапређивања и осавремењивања наставе и учења као и оспособљавање за израду и дељење интерактивних дидактичко-методичких материјала помоћу разних веб-алата

Оспособљавање полазника за креирање различитих интерактивних лекција, тестова за формативно праћење, мултимедијалних радова. Оспособљавање полазника за дељење и примену одабраних алата у активној настави. Оспособљавање полазника за израду сценарија наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних алата

По завршетку обуке очекује се да ћe учесници бити оспособљени да самостално бирају алате и креирају интерактивне дидактичко-методичке материјале, тј. израђују интерактивне лекције, интерактивне формативне тестове, као и да самостално креирају интерактивне мултимедијалне радове. Коришћењем оваквих материјала у настави, створиће се услов за активно укључивање свих ученика у наставни процес, било да се он реализује непосредно било онлајн.

 • 1. недеља
  • Интерактивни веб-алати за обраду градива
 • 2. недеља
  • Сараднички задаци у мултимедијалним програмима
 • 3. недеља
  • Интерактивни веб-алати за формативно праћење напредовања ученика
 • 4. недеља
  • Интеракција на часу - примена наученог

45

недеља: 4
бодова: 32

3.000 динара по учеснику. За организоване групе од најмање 15 полазника, цена 2.500 дин. по полазнику. У цену су укључени сви трошкови (хонорари реализаторима, административни трошкови).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ана Живковић, Наташа Стојановић 30 3.91
2 Ана Живковић, Наташа Стојановић 16 3.82

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.87