Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 848  

Да

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Бојана Јокић, , ПУ''Радосно детињство'', Нови Сад; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд; Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију ; Анита Ерић, Педагог, ПУ“ Нада Наумовић“ Крагујевац; Драгана Антић, , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац; Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Јелена Банић, , ПУ "Бамби" Бор; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Дејана Јотић, , ПУ "Радосно детињство"; Силвана Панов, , ПУ "Бамби" Бор; Марија Станојковић, , ПУ "Наше дете" Врање; Виолета Ђерговић, , ПУ "Ђулић" Зајечар; Александра Цимеша, , ПУ "Вера Гуцоња " Сомбор; Алма Нокић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Андријана Палић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Разумевање улоге родитеља у игри детета и начина на који породица може да креира прилике за учење кроз игру у дому

Промишљање начина на који игру и учење у раном детињству разумеју и повезују породице деце са којима радимо; Разумевање начина на који квалитетан однос родитеља и детета обликује заједничку игру родитеља и детета и омогућује подршку истраживању и радозналости детета; Развој вештина праћења квалитета интеракције родитеља и детета у току заједничке игре; Промишљање облика сарадње са породицом који за циљ имају подршку квалитетној интеракцији родитеља и детета кроз игру и учешће детета у рутинама породичног живота

Учесници ће боље разумети улогу родитеља и квалитетне интеракције родитеља и детета за могућности које дете има да учи и истражује кроз игру у дому. Учесници ће бити спретни у праћењу показатеља квалитетне интеракције у заједничкој игри родитеља и детета.

 • 1. недеља
  • Шта је игра?
  • Како почиње игра?
  • Врсте игара и начин учешћа одраслог и детета у различитим играма-Примери игара родитеља и деце;
 • 2. недеља
  • Улога родитеља у игри детета
 • 3. недеља
  • Дискусија-На игри темељена искуства учења у раном детињству

20

недеља: 3
бодова: 8

40.000.00

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Славица Делибашић 20 3.81
2 Маја Бошкић 20 3.53
3 Бојана Јокић 18 3.81
4 Бојана Јокић 20 4
5 Виолета Ђерговић 23 3.73
6 Дејана Јотић 18 3.94
7 Невенка Аранђеловић 16 3.93
8 Александра Цимеша 20 4
9 Марија Милић 19 3.96
10 Марија Милић 14 4
11 Јелена Бранковић 22 3.83
12 Јасмина Марковић 22 4
13 Светлана Радосављевић 24 3.78
14 Марија Станојковић 26 3.81
15 Дејана Јотић 19 3.62
16 Драгана Антић 25 3.95
17 Драгана Антић 20 3.97
18 Алма Нокић 17 3.99
19 Марија Милић 26 3.65
20 Марија Милић 19 3.98
21 Невенка Аранђеловић 19 3.51
22 Алма Нокић 21 3.8
23 Невенка Аранђеловић 24 3.94
24 Олгица Стојић 25 3.96
25 Анита Ерић 20 3.94
26 Марија Милић 23 3.55
27 Марија Милић 36 3.71
28 Марија Милић 19 3.97

Укупно учесника: 595 | Просечна оцена: 3.85