Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 848  

Да

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0603320241, 0692084033 , 0113426287

Јадранка Спасић, sumspus@gmail.com, 0112633140, 0603320241

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију

Ивана Михић , Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; Олгица Стојић, Дипломирани психолог мастер, Центар за подршку раном развоју "Хармонија"; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Бојана Јокић, , ПУ''Радосно детињство'', Нови Сад; Јасмина Марковић, , Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“,Београд; Славица Делибашић, ВСС, ПУ ,,Радосно детињство,, Нови Сад; Невенка Аранђеловић, Медицинска сестра васпитач, ПУ „Галеб“; Јадранка Спасић, , ПУ Дечји дани Београд; Јелена Бранковић, , Јелена Бранковић предузетник, Центар за едукацију ; Анита Ерић, Педагог, ПУ“ Нада Наумовић“ Крагујевац; Драгана Антић, , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац; Марија Милић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ; Јелена Банић, , ПУ "Бамби" Бор; Светлана Радосављевић , , ПУ "Наше дете" Врање; Дејана Јотић, , ПУ "Радосно детињство"; Силвана Панов, , ПУ "Бамби" Бор; Марија Станојковић, , ПУ "Наше дете" Врање; Виолета Ђерговић, , ПУ "Ђулић" Зајечар; Александра Цимеша, , ПУ "Вера Гуцоња " Сомбор; Алма Нокић, , ПУ "Младост" Нови Пазар; Андријана Палић, , ПУ "Нада НаУМОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Разумевање улоге родитеља у игри детета и начина на који породица може да креира прилике за учење кроз игру у дому

Промишљање начина на који игру и учење у раном детињству разумеју и повезују породице деце са којима радимо; Разумевање начина на који квалитетан однос родитеља и детета обликује заједничку игру родитеља и детета и омогућује подршку истраживању и радозналости детета; Развој вештина праћења квалитета интеракције родитеља и детета у току заједничке игре; Промишљање облика сарадње са породицом који за циљ имају подршку квалитетној интеракцији родитеља и детета кроз игру и учешће детета у рутинама породичног живота

Учесници ће боље разумети улогу родитеља и квалитетне интеракције родитеља и детета за могућности које дете има да учи и истражује кроз игру у дому. Учесници ће бити спретни у праћењу показатеља квалитетне интеракције у заједничкој игри родитеља и детета.

 • 1. недеља
  • Шта је игра?
  • Како почиње игра?
  • Врсте игара и начин учешћа одраслог и детета у различитим играма-Примери игара родитеља и деце;
 • 2. недеља
  • Улога родитеља у игри детета
 • 3. недеља
  • Дискусија-На игри темељена искуства учења у раном детињству

20

недеља: 3
бодова: 8

40.000.00