Креирање и употреба електронских тестова

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 584  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање компетенција наставника за употребу електронских тестова. Развијање компетенција за коришћење веб-алата за израду електронских тестова и анализу добијених резултата.

Упућивање учесника на значај и карактеристике електронских тестова. Упознавање учесника са предностима и недостацима електронских тестова у односу на штампане тестове. Упознавање учесника са условима за реализацију електронских тестова. Оспособљавање учесника за израду различитих врста задатака у веб-алату за електронске тестове. Оспособљавање учесника за израду електронских тестова уз помоћ веб-алата. Оспособљавање учесника за анализу добијених резлтата из електронског теста.

Полазници су оспособљени да: - разликују карактеристике и начин употребе електронских тестова у односу на штампане тестове, - обезбеде услове за реализацију електронских тестова, - израде електронске тестове по когнитивним нивоима са различитим облицима задатака уз помоћ веб-алата, - анализирају резултате добијене помоћу електронских тестова.

  • 1. недеља
    • Употреба електронских тестова
  • 2. недеља
    • Анализа резултата електронског теста

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.