Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Каталошки број програма: 128  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, ,

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002,

Младен Стевановић, професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Миљко Арсић, Дипломирани економиста, Гаудеамус; Сузана Мак, Дипломирани јапанолог, Гаудеамус;

Младен Стевановић, професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Миљко Арсић, Дипломирани економиста, Гаудеамус; Сузана Мак, Дипломирани јапанолог, Гаудеамус; Бојана Ристић Радић, професор разредне наставе, ОШ НХ Влада Аксентијевић; Нада Тесла, дипломирани јапанолог, Центар за стране језике Билингуа; Ђурђија Арсић, Мастер професор технике и информатике, ОШ „Сава Шумановић„ ; Маја Живковић, професор физичког васпитања, ОШ Сава Вељковић; Даница Минић, Дипломирани филолог, Bibo Global Opportunity, Inc, Philippines.;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција и обука наставника и осталих учесника у васпитно-образовном процесу за конструктивно решавање сукоба и конфликата, и унапређивање вештине комуникације у самом колективу на свим нивоима.

Обучити полазнике како да активно слушају саговорника, препознају стилове понашања у конфликту и постављање у односу на њих. Постављање отворених и затворених питања, коришћење ЈА-ТИ реченица у решавању сукоба и конфиката. Развијање емпатије (улазак у туђе „ципеле„), откривање зашто је до конфликта дошло и шта се желело постићи стварењем сукоба. Открити потребе и емоције супростављених страна страна и навести их да саме дају решење за конфликтну ситуацију. Развијати задовољење потреба свих страна баз стварања осећаја припадности проблему,већ заједничке борбе против проблема. Остати објективан и само посредовати између страна док не дођу до решења. Такође, развити компетенције за разбијање стереотипа и дискриминације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКонфликт и алтернативне методе решавањаМедијација и вештине медијатораПреговарање и вештине преговарања, BATNA (Best alternative to a negotiated agreement)Активно слушање и вештине комуникације2. данНевербална комуникацијаОткривање потреба и емоција, дефинисање проблема и циља.Brainstormning (Олуја идеја) и договарање; разбијање предрасуда и стереотипа.Играње улога на основу реалних ситуација и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 15

Цена по учеснику је 4000 динара. Спецификација: надокнада за реализаторе 3400, радни материјал за учеснике 300, материјал за реализацију радионица 200, уверења 100 динара. У цену није урачунат износ трошкова пута за семинаре који се изводе ван Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Марија Бурсаћ Миљко Арсић, Бојана Ристић Радић 30 3.48
2 ОШ Ђуро Стругар, Београд Миљко Арсић, Бојана Ристић Радић 30 3.83
3 ОШ Кнегиња Милица Миљко Арсић, Бојана Ристић Радић 30 3.68
4 ОШ Кнегиња Милица Миљко Арсић, Бојана Ристић Радић 30 3.54
5 Online Миљко Арсић, Сузана Мак 25 3.81
6 Online Миљко Арсић, Сузана Мак 25 3.72
7 Дивчибаре Миљко Арсић, Сузана Мак 23 3.96
8 Дивчибаре Миљко Арсић, Сузана Мак 22 3.93

Укупно учесника: 215 | Просечна оцена: 3.74