Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Каталошки број програма: 37  

Не

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Сердар Јанка Вукотића 6, mpsspone@gmail.com, 0642452525

Александар Кузмановић, mpsspone@gmail.com, 0116338264, 0642452525

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду; Миланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"; Јасмина Франолић, 7-1 степен - мастер, Основна школа „Савремена“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција наставника у планирању, изради и реализацији превентивних активности и интервенцији у ситуацијама насиља у образовно-васпитним институцијама.

Упознавање учесника са законским оквирoм, деловима који се односе на питања насиља, злостављања и занемаривања; Оснаживање комептенција учесника за рад унутар Тимова за заштиту ученика; Обучавање учесника за примену интердисциплинарности и спорта у циљу превенције насиља(Играм фер и ван терена); Упознавање учесника обуке о превентивној улози позитивне комуникације; Обука учесника за планирање, израду и реализацију превентивних активности у циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања; Упознавање са програмима превенције и планирање превентивних и постинтервентних активности према нивоима интереса различитих учесника у образовном процесу; Развијање вештина за спровођење процедура и поступака за заштиту ученика од насиља.

Учесници ће унапредити знања о документима значајним за превенцију и интервенцију; Боље ће познавати одговорности школе и других институција у одговору на насиље; Стећи ће потребна знања и вештине да самостално, на нивоу својих институција реализују превентивни програм „Играм фер и ван терена“; Знаће како у превентивне програме да укључе учеснике образовно-васпитног процеса у установи и ван ње, и како да их повежу у функц. мрежу (унутрашњу и спољашњу) заштите ученика од насиља; Учесници ће знати како да примењују превентивне и интервентне поступке и процедуре у конкретним случајевима насиља, да планирају ефективне превентивне и постинтервентне активности; Учесници ће бити оснажени да раде са учесницима насилних ситуац. и њиховим породицама.

 • 1. дан
  • 1. Уводни део
  • 2. Тим за заштиту - превентивни рад и примери добре праксе
  • 3. Најзначајнији елементи ефикасних превентивних и интервентних активности
  • 4. Играм фер и ван терена - пројекат превенције насиља и дискриминације
  • 5. Пројектна настава као метод превенције
  • 6. Превенција и интервенција – мултисекторски приступ
  • 7. Значај позитивне комуникације за превенцију насиља
  • 8. Тест ситуације – примена наученог у практичним ситуацијама
  • 9. Израда нацрта акционог плана превентивног рада
  • 10. Завршна реч и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Пуна цена по учеснику, без попуста и припадајућих пореза, износи 2500,00 РСД. У цену су урачунати: надокнаде реализаторима и ауторима програма, путни трошкови, радни материјали потребни за реализацију, освежење и храна за све учеснике и реализаторе, израда и штампање уверења о похађаној обуци

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Степановићево, ОШ "Алекса Шантић" Александар Кузмановић, Миланка Петковић 20 4
2 ОШ "Аца Милосављевић", Рушањ Александар Кузмановић, Миланка Петковић 29 3.96
3 Београд, Косовска 19, ОШ "Дринка Павловић" Александар Кузмановић, Миланка Петковић 26 3.81

Укупно учесника: 75 | Просечна оцена: 3.92