Пројектно-оријентисана настава у основном образовању одраслих

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 708  

Да

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус; Јована Стевановић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Ана Анакијев, мастер пројектни менаџ., д. историја ум., Фондација Темпус

Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус; Јован Миљковић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду; Јована Стевановић, Мастер професор језика и књижевности , Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус ; Ана Анакијев, мастер пројектни менаџ., д. историја ум., Фондација Темпус

општа питања наставе

наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење квалитета наставе у школама за основно образовање одраслих кроз примену пројектно-оријентисане наставе и употребе ИКТ алата; унапређење међупредметних и подизање нивоа дигиталних компетенција и компетенција за пројектно планирање.

- Упознавање наставника са основама пројектно-оријентисане наставе и начинима примене у раду са одраслима; - Унапређење извођења наставе и подстицање креативности и интерактивности у наставном процесу кроз укључивање полазника у активности које су део пројектно-оријентисане наставе и јачање кључних компетенција; - Јачање кључних и међупредметних компетенција одраслих полазника; - Јачање кључних компетенција запослених кроз примену пројектно-оријентисане наставе; - Јачање дигиталних и компетенција за пројектно планирање код запослених у школама за основно образовање одраслих и упознавање са доступним бесплатним ИКТ алатима, као што су ЕПАЛЕ платформа, Веб 2.0 алати, итд. и начинима на које се они могу применити у свакодневном раду;

Након обуке: - Учесник је упознат са концептом пројектно-оријентисане наставе; - Учесник уме да планира и спроведе пројектно-оријентисану наставу у функционалном основном образовању одраслих; - Учесник уме да препозна теме из свог предмета као део ширих тема (реалних животних ситуација) и уме да их повеже са другим предметима и обради кроз пројектно-оријентисану наставу у сарадњи са колегама; - Учесник је оспособљен да примени нове методе и технике у настави функционалномг основног образовања одраслих. - Учесник је оспособљен да унапреди наставу кроз примену пројектно-оријентисане наставе и употребу ИКТ алата у настави функционалног основног образовања одраслих.

 • 1. недеља
  • Сесија 1: Представљање учесника и упознавање с планом рада
  • Сесија 2: Увод у пројектно-оријентисану наставу (ПОН)
  • Пауза
  • Сесија 3: Основни елементи пројектно-оријентисане наставе и рада са одраслим полазницима
  • Сесија 4: Планирање пројектно-оријентисане наставе
  • Сесија 5: Представљање корисних ИКТ алата (Веб 2.0 алати, онлајн платформе)
  • Пауза за послужење
  • Сесија 6: Групни рад: осмишљавање пројектне идеје и презентација
  • Сесија 7: Праћење рада и оцењивање пројектно-оријентисане наставе
  • Пауза
  • Сесија 8: Представљање ЕПАЛЕ платформе и домаћег задатка
  • Сесија 9: Сумирање семинара и договор о задатку предвиђеном за други дан и праћењу рада; евалуација
 • 2. недеља
  • Задатак на ЕПАЛЕ платформи

30

недеља: 2
бодова: 11

Попут свих других активности Фондације Темпус, обука је бесплатна за учеснике и Фондација Темпус сноси трошкове организације, послужења и материјала који се користе током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јован Миљковић, Маријана Пантић, Ана Анакијев 16 3.97
2 Јован Миљковић, Маријана Пантић 29 3.75
3 Јован Миљковић, Маријана Пантић, Ана Анакијев 17 3.99
4 Јован Миљковић, Маријана Пантић, Ана Анакијев 21 3.91
5 Јован Миљковић, Маријана Пантић 16 3.93
6 Јован Миљковић, Маријана Пантић, Ана Анакијев 25 3.96

Укупно учесника: 124 | Просечна оцена: 3.92