Интерактивно у четири корака до успеха

Каталошки број програма: 554  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић Рите 1, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0658118029

Вјекослав Петришко, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0641210604

Биљана Сеизовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Јелена Радосављевић, Дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Александра Максимовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Мирела Мрђа, Доктор дидактичко методичких наука, Педагошки факултет у Сомбору

Биљана Сеизовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Јелена Радосављевић, Дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Александра Максимовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Мирела Мрђа, Доктор дидактичко методичких наука, Педагошки факултет у Сомбору

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

-Примена интерактивне наставе и техника рада на часу ради повећања ефикасности наставе и учења.

-Оспособљавање наставника за интерактиван приступ у реализацији наставе; -Усвајање система рада по моделу у четири корака ; -Повећање мотивације и успешности ученика у усвајању знања, вештина и навика.

-Наставници су оспособљени за систем рада по корацима; -Ученици су стекли вештине: активно учествују у усвајању знања, вештина и навика; -Повећана је успешност у учењу и разумевању наставних садржаја; -Остваривање високог степена корелације и кооперативног учења.

 • 1. дан
  • 1.тема: Улога наставника
  • 2.тема: Интерактивна настава
  • 3.тема: Корелацијом до знања, вештина и навика
  • 4.тема: Методички приступ наставним садржајима у четири корака
  • 5.тема: Организација наставног часа по корацима

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1 700, 00 динара.