Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Каталошки број програма: 915  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Челић, магистар економских наука , СШ „Светозар Милетић; Ива Вуксановић, доктор економије , Економски факултет у Београду;

Драган Стојковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Челић, магистар економских наука , СШ „Светозар Милетић; Ива Вуксановић, доктор економије , Економски факултет у Београду; Горан Петковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитетa у Београду; Зоран Богетић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Beљко Мијушковић, доктор економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду; Невена Мутавџић , мастер економиста , Економски факултет Универзитет у Београду; Алекса Докић, Дипломирани економиста, Економски факултет Универзитета у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника и квалитета наставног процеса коришћењем студије случаја као савременог метода рада у настави економске групе предмета.

• Оспособљавање наставника да самостално креирају модерне студије случаја примерене за наставу у средњим школама. • Унапређење наставничких вештина коришћењем савремених наставних метода у циљу подстицања интерактивне наставе. • Оспособљавање наставника да презентирају модерне концепте из пословне економије, маркетинга и трговинских предмета кроз студије случаја. • Интеграција и корелација садржаја међу наставним предметима

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКључни елементи успешне израде студије случаја (са паузом)Решавање конкретне студије случаја из пословне економије ( са паузом)Решавање конкретне студије случаја - трговинско предузеће и разл. аспекти његовог пословања + паузаРешавање конкретне студије случаја из области маркетинга (+ пауза)Израда, презентација и коментарисање конкретних студија случаја које прожимају све 3 области + пауза

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економско-трговинска школа, Доситејева 46, Краљево Beљко Мијушковић, Невена Мутавџић 19 3.94
2 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Невена Мутавџић , Алекса Докић 29 3.88
3 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд Beљко Мијушковић 3 4

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.94