Лидерство у образовању: Развој људи у организацији – први део (Регрутовање и професионални развој запослених)

Каталошки број програма: 635  

Не

Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, nastava@f.bg.ac.rs, 0112639119, , 0112639356

Маја Јовановић, razvoj.ljudi.obuka@gmail.com, 0113206141, 0652184485,

Светлана Чизмић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Ивана Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Данијела Петровић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миланко Чабаркапа, доктор психологије, Филозофски факултет у Београду;

Светлана Чизмић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Ивана Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миланко Чабаркапа, доктор психологије, Филозофски факултет у Београду; Милица Вукелић, доктор наука – психолошке науке, Филозофски факултет у Београду;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање руководиоца установе и радних тимова са основним поставкама развоја запослених и развијање компетенција за управљање људима како би запослени били успешни и задовољни послом, a васпитно-образовна установа унапређивала свој рад.

• Развијање компетенција за управљање процесом обезбеђивања људи који су потребни за успешно функционисање установе образовања и васпитања (област 3 Стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања – праћење и унапређивање рада запослених). • Оспособљавање за управљање професионалним развојем наставника и других запослених у организацији • Оспособљавање за управљање сопственим професионалним развојем. • Компетенције за процењивање и праћење задовољства послом запослених у установама васпитања и образовања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данПланирање запослених у образовним организацијама Регрутовање запослених у образовним организацијамаСелекциони интервјуУправљање талентимаЗакључна разматрања – унапређивање сопственог рада2. данУвођење запослених у организацијуУправљање професионалним развојем наставника и других запослених у организацијиУправљање сопственим професионалним развојемЗакључна разматрања и евалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 14

Цена по учеснику је 4.000 динара. Цена укључује организацију обуке, радни материјал, издавање уверења и трошкове институције, као и бруто хонораре за два водитеља обуке.