Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Каталошки број програма: 943  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Зоран Божанић, доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности, Београд;

Зоран Божанић, доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности, Београд; Александра Божанић, Магистар уметности, Музичка школа Петар Коњовић, Београд;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Историјски информисано и теоријско-аналитички утемељено извођење Бахове инструменталне музике.

Стицање знања о сложенијим аспектима Баховог музичког језика и утицају различитих фактора на његово конституисање. Разумевање значаја стилских конвенција и теоријских опсервација код одређења начина употребе различитих извођачких компонената.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данИнструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара (8 сати активног учешћа).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Muzička škola „Vatroslav Lisinski “ Beograd ul. Straše Pindžura 1/2 11000 Beograd Srbija Зоран Божанић, Александра Божанић 28 3.96
2 Музичка школа Петар Коњовић, Београд Зоран Божанић, Александра Божанић 20 3.98
3 Музичка школа "Петар Илић" Аранђеловац Зоран Божанић, Александра Божанић 10 4
4 Музичка школа "Михаило Вукдраговић", Масарикова 35 Шабац Зоран Божанић, Александра Божанић 28 3.9
5 Музичка школа "Михаило Вукдраговић", Масарикова 35, Шабац Зоран Божанић, Александра Божанић 30 4
6 Музичка школа "Виојислав-Лале Стефановић", Ужице Зоран Божанић, Александра Божанић 27 3.98
7 Музичка школа "Петар Коњовић", Београд Зоран Божанић, Александра Божанић 20 3.99

Укупно учесника: 163 | Просечна оцена: 3.97