Наставник – креатор свог онлајн окружења

Каталошки број програма: 638  

Не

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево, Доситејева 44, 36000 Краљево, oic.gimnazijalac@gmail.com, 036336201, ,

Марина Панић, oic.gimnazijalac@gmail.com, 036336201, 062332531,

Марина Панић, професор језика и књижевности, Гимназија Краљево; Гордана Петровић, дипломирани машински инжењер, Машинска техничка школа „14.октобар” Краљево;

Марина Панић, професор језика и књижевности, Гимназија Краљево; Гордана Петровић, дипломирани машински инжењер, Машинска техничка школа „14.октобар” Краљево; Алекса Попадић, Мастер географ, ОШ „Светозар Марковић„, Краљево ;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развој дигиталних компетенција наставника за примену нових технологија и сервиса на интернету у процесу доживотног учења и усавршавања и подизања квалитета наставе.

Упознавање наставника са савременим онлајн образовним окружењима. Оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе. Унапређивање комуникацијских модела и сарадње између наставника и ученика. Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на припреми педагошке документације и електронских наставних материјала за потребе редовне наставе и ваннаставних активности у онлајн окружењу. Практично оспособљавање наставника за дељење и објављивање документације путем интернета применом неког од сервиса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОнлајн алати за комуникацију, умрежавање и сарадњу ПаузаАлати који замењују стандардне десктоп апликацијеПаузаРадионица: сараднички алатиПаузаАлати за евалуацију, планирање и евиденцију

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена семинара за групу до 30 учесника је 35000,00 дин. У цену нису урачунати путни трошкови реализатора, освежење и исхрана учесника семинара и евентуални трошкови ноћења у зависности од дестинације . Цена по учеснику: 1200,00 динара за групу од 30 учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Краљево Марина Панић, Гордана Петровић 23 3.99
2 ОШ "Свети Сава" Марина Панић, Гордана Петровић 27 3.83
3 Гимназија Краљево Марина Панић, Гордана Петровић 30 4
4 Гимназија Краљево Марина Панић, Гордана Петровић 16 4
5 ОШ "Милунка Савић" Витановац Марина Панић, Гордана Петровић 24 3.95
6 Зум платформа Марина Панић, Гордана Петровић 24 3.87
7 Зум платформа Марина Панић, Гордана Петровић 23 3.89
8 Зуботехничка школа Београд Марина Панић, Гордана Петровић 30 3.75
9 Зуботехничка школа Београд Марина Панић, Гордана Петровић 7 3.99
10 Зум платформа Марина Панић, Гордана Петровић 28 3.93

Укупно учесника: 232 | Просечна оцена: 3.92