Ардуино и C++ програмирање

Каталошки број програма: 287  

Не

Природно-математички факултет УНС, Департман за математику и информатику, Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови Сад, herceg@dmi.uns.ac.rs, 0216350449, 021458136, 0216350458

Ђорђе Херцег, herceg@dmi.uns.ac.rs, 0216350449, 063658710, 0216350449

Ђорђе Херцег, доктор наука, Департман за математику и информатику, ПМФ УНС; Дејана Херцег, доктор наука, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду;

Ђорђе Херцег, доктор наука, Департман за математику и информатику, ПМФ УНС; Дејана Херцег, доктор наука, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду; Мирјана Ивановић, доктор наука, Департман за математику и информатику, ПМФ УНС; Даворка Радаковић, Магистар наука, Департман за математику и информатику, ПМФ УНС; Зорица Бошков, Мастер, Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање за пројектовање, састављање и програмирање уређаја заснованих на Ардуино платформи. Полазници стичу практична знања о програмирању за Ардуино у језику C++, хардверским компонентама и изради практично применљивих уређаја.

Стицање знања и вештина из следећих тема: 1) Основни појмови из електротехнике - напон, струја, Омов закон и Кирхофови закони 2) Основне компоненте – отпорници, кондензатори, диоде, транзистори, извори напајања итд. 3) Ардуино хардвер – Микропроцесор, меморија, улази и излази 4) Компоненте за Ардуино – сензори, дисплеји, тастатуре, релеји, бежични модули 5) Основе језика C++ потребне за Ардуино програмирање 6) Повезивање компоненти 7) Развојно окружење, писање програма и учитавање програма у уређај 8) Употреба постојећих софтверских библиотека

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. данОсновни појмови из електротехникеАрдуино хардверАрдуино развојно окружењеПрограмски језик C++2. данПовезивање компонентиПисање програмаЗавршни практични рад

25

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4000 динара. Цена укључује трошкове рада реализатора и електронски материјал са семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Centar za stručno usavršavanje Kikinda Ђорђе Херцег, Дејана Херцег 18 4.82
2 CNTI Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 37 Ђорђе Херцег, Дејана Херцег 15 3.85
3 Gimnazija Zaječar Ђорђе Херцег, Дејана Херцег 14 3.88
4 ETŠ Mihajlo Pupin, Novi Sad Ђорђе Херцег, Дејана Херцег 12 3.97

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 4.13