Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Каталошки број програма: 766  

Не

Предшколска установа Лептирић, Светог Саве 9, vrticleptiric@yahoo.com, 0143431066, 0143432366, 0143431066

Ана Марјановић, ana.mitrovic7@gmail.com, 0143431066, 0643727222,

Ана Марјановић, мастер педагог, Предшколска установа „Лептирић„ Лајковац; Мила Лончар Митровић, професор разредне наставе, васпитач, Предшколска установа „Лептирић„ Лајковац

Ана Марјановић, мастер педагог, Предшколска установа „Лептирић„ Лајковац; Мила Лончар Митровић, професор разредне наставе, васпитач, Предшколска установа „Лептирић„ Лајковац

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање васпитача, стручних сарадника и сарадника да применом конструктивних комуникационих модела континуирано унапређују етос у предшколским установама

Оспособљавање полазника програма да развијају емоционалну интелигенцију и емпатију, примењују активно слушање уз конструктивно давање повратних информација, постављају питања у функцији развијања квалитетне комуникације, проширују сазнања у погледу НЛП-а и креирају циљеве за унапређивање односа са другима

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан „Речи и гестови – њихово место и улога у комуникационом процесу„ „Емоционална интелигенција – слушати и говорити не бранећи се„ „Активно слушање„ „Повратна информација и постављање питања у функцији развијања квалитетне комуникације„ „НЛП (неуро-лингвистичко програмирање) у предшколској установи и креирање циљева„

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Predškolska ustanova ,,Crvenkapa", Drinska 7, Mali Zvornik Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 27 3.99
2 Предшколска установа "Милка Диманић", 12. бригаде 34, Власотинце Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 4
3 Предшколска установа ,,Лептирић", Светог Саве 9, Лајковац Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 4
4 Предшколска установа "Полетарац", Жарка Зрењанина бб,Оџаци Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.94
5 Предшколска установа ,,Полетарац", Десанке Максимовић 3, Љубовија Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 22 4
6 Предшколска установа "Наша радост", Мачков камен 5, Крупањ Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.99
7 Предшколска установа "Слава Ковић", Јанка Веселиновића 3, Богатић Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 4
8 Предшколска установа ,,Невен", Доктор Јове Алексића 12, Центар за образовање и развој Мионица Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.98
9 Предшколска установа " Наше дете" Шабац, Дечији вртић ,,Младост", Кнеза Лазара 10, Шабац Ана Марјановић, Мила Лончар Митровић 30 3.99

Укупно учесника: 259 | Просечна оцена: 3.99