ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Каталошки број програма: 531  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Марина Остојић, мастер, ; Милован Марковић, , Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Марина Остојић, мастер, ; Милован Марковић, , Секретаријат за образовање и дечју заштиту; Мирослав Маркићевић, Дипломирани географ , Седма београдска гимназија; Биљана Антић, , Градска управа града Београда, Секретар. за образ.

општа питања наставе

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Повећавање ефикасности рада тимова у о-в и в-о установи кроз њихово умрежавање и јачање капацитета запослених за тимски рад у школским тимовима.

Пружање подршке за: - разумевање важности поштовања и примењивања законских и подзаконских процедура за квалитетно функционисање о-в и в-о установе; - разумевање важности неговања професионалних карактеристика занимања у просвети; - оспособљавање учесника за квалитетнији тимски рад у тимовима о-в и в-о установе; - јачање капацитета запослених у просвети за међутимску сарадњу о-в и в-о установе који воде ка обезбеђивању квалитета рада установе.

Полазници -професионалци у просвети су оспособљени да: - повезују важност професионализације у колективу са квалитетом остваривања образовања и васпитања у законском оквиру; - запослени у просвети препознају и процењују значај тимског рада у тимовима школе/установе за обезбеђивање квалитета рада установе; - увиђају значај умрежавања школских тимова; - успешно примењују знања и вештине у изради плана и извештаја о раду школских тимова; - увиђају везу доброг тимског рада у тимовима школе/установе у остваривању стандарда квалитета рада установе.

 • 1. дан
  • Осврт на актуелна законска и подзаконска акта
  • Шта знамо о тимском раду и ко сам ја у тиму?
  • Тимски рад у стручним органима, тимовима школе/установе, педагошком колегијуму
  • Умрежавање школских тимова кроз планирање и извештавање
  • Каква је веза тимског рада у тимовима школе/установе са кључним областима рада школе?
  • Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.