Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада

Каталошки број програма: 616  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865

Милан Станковић, Професор разредне наставе, Туристичка организација општине Бабушница; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Дејан Цакић, професор разредне наставе, мастер образо, Основна школа „Милутин Смиљковић“ – Винарце, Леско

Милан Станковић, Професор разредне наставе, Туристичка организација општине Бабушница; Марјан Миланов, дипл. филолог за енглески језик и књижев, ОШ „Добринка Богдановић“, СШ “Вук Караџић"; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Дејан Цакић, професор разредне наставе, мастер образо, Основна школа „Милутин Смиљковић“ – Винарце, Леско

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање капацитета наставника да самостално и тимски, осмишљавају, креирају и примењују иновативне програме васпитно-образовног рада, у циљу унапређивања и квалитативне одрживости школе као јединственог система за подршку ученицима.

1) Подстицај мотивације наставника на креативност, проширивање и стицање нових знања, неопходних за израду и примену додатних програма васпитног и образовног рада; 2) Упознавање са садржајем појединих врста програма уз ослонац на законске оквире; 3) Оспособљавање наставника да самостално и тимски креирају и примењују нове програме васпитно-образовног рада;

Учесници обуке биће оспособљени да посматрају школу са више аспеката и препознају простор за примену нових креативних програма, да уочавају наговештаје могућих негативних појава, да самостално конципирају, креирају и примењују додатне васпитно-образовне програме, чија имплементација доприноси обогаћивању, побољшању квалитета васпитно-образовног процеса у школи, подстицајној средини за целокупни развој деце/ученика, доприноси стварању мултифункционалне школе.

 • 1. дан
  • Уводно излагање и упознавање са темом и садржајем програма
  • Мултифункционалност у програмском смислу
  • Циљеви, исходи и стандарди образовања и васпитања – васпитно-образовни идеал
  • Мотивација
  • Ресурси школе и средине у којој гравитира школа (групно)
  • Израда програма усмереног на унапређивање васпитно-образовног рада у школи
  • Евалуција, домаћи задатак, затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500,00 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Милутин Смиљковић", Винарце, Лесковац Зоран Илић, Дејан Цакић 29 4

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 4