Савремени приступи настави књижевности подржани ИКТ

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 834  

Да

Средња техничка школа, Трг Цара Лазара 4. Сомбор, so.skolasts@neobee.net, 025421067, , 025421028

Имре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025432240, 063522468,

Снежана Клепић, Магистар књижевних наука, Средња техничка школа, Сомбор; Александра Секулић, , Економско-трговинска школа, Кула;

Снежана Клепић, Магистар књижевних наука, Средња техничка школа, Сомбор; Александра Секулић, , Економско-трговинска школа, Кула;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Овладавање савременим приступима у настави књижевности уз употребу ИКТ (информационо-комуникационе технологије).

Оспособљавање наставника да кориштењем разноврсних савремених наставних приступа проучавању драме, прозе и поезије, те планирањем и извођењем пројектне наставе, уз употребу ИКТ, стварају повољнији педагошки амбијент у којем се подстиче самосталност и стваралаштво ученика, уважавање њихове индивидуалности уз развијање сарадничких и партнерских односа. Оснаживање наставника новим методичким знањима, функционалним поступањем, примерима добре праксе, како би актуелизовали и иновирали наставу. Стицање искуства у примени савремених приступа у настави књижевности и примени одговарајућих е-алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. недељаСавремени приступи наставном проучавању драме - актанцијални моделСавремени наставни приступи проучавању драме - драматизација2. недељаСавремени приступи наставном проучавању прозе 1. део3. недељаСавремени приступи наставном проучавању прозе 2. део4. недељаСавремени приступи наставном проучавању поезије5. недељаПројектна наставаЗавршни сусрет

20

недеља: 5
бодова: 36

3000 - путни трошкови предавача, надокнада предавачима, освежење на завршном сусрету и издавање уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Снежана Клепић, Александра Секулић 14 3.68
2 Снежана Клепић, Александра Секулић 8 3.98

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.83