Игролико учење путем рачунара

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 267  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”, Београд; Наташа Симуновић, ОШ „Ђура Даничић”

Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”, Београд; Наташа Симуновић, ОШ „Ђура Даничић”

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за дидактичко-методичко коришћење рачунара, различитих програма и веб алата за припрему и реализацију наставе у изборним и факултативним предметима.

Развијање свести о потреби и педагошким ефектима коришћења рачунара у настави. Стицање основних појмова о рачунарском и оперативном систему рачунара. Оспособљавање наставника за рад у програмима/алатима за обраду текста и слика. Оспособљавање наставника за креирање презентације и објављивање материјала преко интернета. Оспособљавање наставника за креативно креирање садржаја из различитих предмета путем различитих програма и веб алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. недеља Методика наставе предмета Од играчке до рачунара 2. недеља Рачунарски и оперативни систем 3. недеља Рад са сликама 4. недеља Дигиталне приче 5. недеља Објављивање дигиталних материјала Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 37

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Биљана Недић, Наташа Симуновић 19 3.91
2 Биљана Недић, Наташа Симуновић 10 3.92
3 Биљана Недић, Наташа Симуновић 13 3.98
4 Биљана Недић, Наташа Симуновић 21 3.96
5 Биљана Недић, Наташа Симуновић 9 3.98
6 Биљана Недић, Наташа Симуновић 15 3.98
7 Биљана Недић, Наташа Симуновић 15 3.97
8 Биљана Недић, Наташа Симуновић 8 3.99
9 Биљана Недић, Наташа Симуновић 15 3.97
10 Биљана Недић, Наташа Симуновић 7 3.99
11 Биљана Недић, Наташа Симуновић 11 3.95
12 Биљана Недић, Наташа Симуновић 10 3.97
13 Биљана Недић, Наташа Симуновић 30 3.97
14 Биљана Недић, Наташа Симуновић 43 3.98
15 Биљана Недић, Наташа Симуновић 35 3.98

Укупно учесника: 261 | Просечна оцена: 3.97