Игролико учење путем рачунара

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 267  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”, Београд; Наташа Симуновић, ОШ „Ђура Даничић”

Биљана Недић, ОШ „Франце Прешерн”, Београд; Наташа Симуновић, ОШ „Ђура Даничић”

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за дидактичко-методичко коришћење рачунара, различитих програма и веб алата за припрему и реализацију наставе у изборним и факултативним предметима.

Развијање свести о потреби и педагошким ефектима коришћења рачунара у настави. Стицање основних појмова о рачунарском и оперативном систему рачунара. Оспособљавање наставника за рад у програмима/алатима за обраду текста и слика. Оспособљавање наставника за креирање презентације и објављивање материјала преко интернета. Оспособљавање наставника за креативно креирање садржаја из различитих предмета путем различитих програма и веб алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. недеља Методика наставе предмета Од играчке до рачунара 2. недеља Рачунарски и оперативни систем 3. недеља Рад са сликама 4. недеља Дигиталне приче 5. недеља Објављивање дигиталних материјала Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 37

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Биљана Недић, Наташа Симуновић 19 3.91
2 Биљана Недић, Наташа Симуновић 10 3.92
3 Биљана Недић, Наташа Симуновић 13 3.98
4 Биљана Недић, Наташа Симуновић 21 3.96
5 Биљана Недић, Наташа Симуновић 9 3.98
6 Биљана Недић, Наташа Симуновић 15 3.98
7 Биљана Недић, Наташа Симуновић 15 3.97
8 Биљана Недић, Наташа Симуновић 8 3.99
9 Биљана Недић, Наташа Симуновић 15 3.97
10 Биљана Недић, Наташа Симуновић 7 3.99
11 Биљана Недић, Наташа Симуновић 11 3.95
12 Биљана Недић, Наташа Симуновић 10 3.97
13 Биљана Недић, Наташа Симуновић 30 3.97

Укупно учесника: 183 | Просечна оцена: 3.96