Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Каталошки број програма: 141  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Оливера Илић, Дипломирани педагог, ОШ,,Ђорђе Малетић„Јасеново; Нина Беретић, професор, ОШ „Братство јединство„, Сомбор;

Оливера Илић, Дипломирани педагог, ОШ,,Ђорђе Малетић„Јасеново; Нина Беретић, професор, ОШ „Братство јединство„, Сомбор; Мирјана Милчић, Дипломирани психолог, ОШ "Станислав Сремчевић"

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Oснаживање наставника за превенцију и едукацију деце у разумевању властитих потреба,развоја самосвести и самоафирмацијеи примену холистичког приступа у решавању конфликата и развоја културе дијалога што покреће афирмацију мисли,осећања и ставова.

Оснаживање наставника и стручних сарадника за примену адекватних техника и метода рада са децом у циљу превенције насилног понашања, Оспособљавање наставника за примену адекватних поступака и стратегија у превазилажењу конфликтних ситуација, Овладавање социјалним вештинама неопходних за конструктивно решавање конфликтних ситуација, Стицање конкретних знања и подстицање базичних когнитивних функција као што су расуђивање,стицање стратегија учења и памћења,аргументација,планирање,фокусирање на проблемску ситуацију,евалуација ефеката рада на конфликту, Стицање знања наставника и деце о интеркултуралном учењу као виду међусобног упознавања,стицања знања о себи и другима кроз међусобну комуникацију и заједнички рад.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1)Конфликти и шта/како са њима(2)Фазе кроз које конфилт пролази3)Реконструкција односа и успостављање поверења(4)Модел двоструке бриге и конфликтни стилови(5)Дечији конфликти(најчешћи узроци,анализа ситуација пре и после конфликта-радионица)(6)Изградња вештина решавања конфликата-медијација,преговарање,фацилитација и комуникација (7)тест лични стилови управљања конфликтом-тест2. дан(8)Реституција(9)Асертивношћу до решења (10)Руковођење конфликтима-медијација(11)Драматизације,вежбе улога-различите живе ситуације и решавањеистих -радионица(12)Примена научених вештина АРС спектра(алтернативног решавања сукоба)-ПРИМЕРИ

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот Оливера Илић, Нина Беретић 21 3.93
2 ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот Оливера Илић, Нина Беретић 24 3.93
3 ОШ "Вожд Карађорђе", Јаково Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.78
4 ОШ "Бранко Радичевић" , Боре Станковића бр.40 , Владичин Хан Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.94
5 ОШ "Иво Андрић", Ивана Минчурина 38, Раковица, Београд Оливера Илић, Нина Беретић 19 3.78
6 ОШ "Вучић Величковић" , Међуречје , Ивањица Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.93
7 ОШ "Петар Кочић" , Земун Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.84
8 ОШ "Бора Радић" , Баваниште Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.96
9 Техничка школа Пријепоље Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.92
10 ОШ ''Вук Караџић'' Доњи Милановац Оливера Илић, Нина Беретић 30 3.94
11 ПШШ "Јосиф Панчић" ,ул. Сурдуличких мученика бб , Сурдулица Оливера Илић, Нина Беретић 25 3.86
12 ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште Нина Беретић, Мирјана Милчић 30 3.82
13 ОШ " Бора Станковић", Кленике бб, Бујановац Нина Беретић, Мирјана Милчић 24 3.99
14 Отворена просветна иницијатива Јагодина Оливера Илић, Нина Беретић 15 3.99
15 ОШ "Свети Георгије", Уздин, Ковачица Нина Беретић, Мирјана Милчић 30 3.91
16 ОШ ''Вук Караџић'' ул Омладинска 11 , Витошевац Нина Беретић, Мирјана Милчић 29 3.97
17 ОШ "Јован Јовановић Змај" Врање Нина Беретић, Мирјана Милчић 22 3.75
18 "Гимназија" Ивањица Нина Беретић, Мирјана Милчић 20 3.96
19 ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац Нина Беретић, Мирјана Милчић 35 3.94
20 ОШ "Вук Караџић" Пирот Нина Беретић, Мирјана Милчић 30 0
21 ОШ ''Љупче Николић'' , Алексинац Нина Беретић, Мирјана Милчић 26 3.88
22 Oш " Свети Сава " , Владичин Хан Нина Беретић, Мирјана Милчић 30 3.98

Укупно учесника: 590 | Просечна оцена: 3.73