Прва помоћ у кризним ситуацијама

Каталошки број програма: 316  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Гордана Симић, , Дом здравља Крушевац

Гордана Симић, , Дом здравља Крушевац; Зорица Петровић, , Општа болница Крушевац; Марина Петровић Станковић, , УКЦ Крагујевац; Марија Петровић Трајковић, , Општа болница Крушевац

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установама о значају примене техника пружања прве помоћи у свим кризним ситуацијама.

Упознавање полазника са специфичностима пружања прве помоћи у условима кризе изазване пандемијом. Оснаживање полазника за превазилажење страха и разумевање одговорности сваког лица које пружа прву помоћ. Оспособљавање полазника курса да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ и као прва карика у ланцу преживљавања активно учествују у спасавању живота повређених или оболелих.

Након обуке учесници ће бити оспособљени да ученицима презентују основе и значај прве помоћи и примене процедуре пружања прве помоћи у различитим кризним ситуацијама.

 • 1. дан
  • Прва помоћ – основни појмови
  • Понашање и одговорност лица које пружа прву помоћ
  • Оживљавање одраслих и у условима пандемије
  • Оживљавање деце и у условима пандемије
  • Одстрањивања страног тела из дисајног пута- Хајмлих- ов захват код одраслих и деце
 • 2. дан
  • Крварење и заустављање крварења
  • Повреде – појам, врсте и начин збрињавања повреда
  • Најчешћа ургентна стања
  • Eдукација ученика на тему прве помоћи
  • Еваулација

30

дана: 2
бодова: 16

По учеснику цена је 1.500 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На његов терет падају и припадајући порези за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Гордана Симић 9 3.95

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 3.95