Пројектна настава

Каталошки број програма: 400  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање;

Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за примену методе пројекта у настави, уз развијање компетенција за дефинисање циљева пројекта, за планирање пројекта, за реализацију и за оцењивање пројекта.

Упознавање учесника са теоријском основом методе пројекта у настави. Оспособљавање наставника за организацију наставе и формулисање циљева наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање образовног програма са садржајима, проблемима и појавама из стварног живота. Оспособљавање наставника за планирање пројекта у настави у различитим временским и просторним димензијама. Оснаживање наставника за нову улогу у наставном процесу- саветник и водич у циљу развијања самосталности код ученика, вештине прикупљања и селекције информација, развијања компетенција за доношење одлука и решавање проблема Изградња вештина за вођење рефлексије пројекта. Унапређивање компетенција за вредновање постигнућа ученика за реализовани пројекат.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна радионица –Метода пројекта у наставиПаузаДефинисање пројекта ПаузаИзрада пројектног планаПаузаРеализација пројекта2. данПланирање активностиПаузаРефлексија и презентација пројекта ПаузаОцењивање пројекта ПаузаВредновање програма и тест

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 2.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Параћин, хостел Мир Саша Манић, Стеван Спајић 23 3.91
2 О.Ш. "Никола Тесла" Бачки Брестовац Александар Драгановић, Стеван Спајић 30 3.87
3 ОШ "Ђура Јакшић" Чуруг Саша Манић, Стеван Спајић 26 3.94
4 Пољопривредна школа Бач Александар Драгановић, Стеван Спајић 20 3.86
5 О.Ш. "Милош Црњански" Српски Итебеј Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.85
6 ОШ "Мирослав Антић" Оџаци Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.85
7 Гимназија, Војводе Мишића 3, Велика Плана Саша Манић, Александар Драгановић 28 3.53
8 ОШ "Алекса Шантић" Вајска Стеван Спајић 28 3.91
9 ОШ "Вера Радосављевић"; Јована Јовановића Змаја бб Неготин Саша Манић, Стеван Спајић 30 3.9
10 Економско-трговинска школа, Врање Саша Манић, Александар Драгановић 30 3.97
11 Медицинска школа " др Изабел Емсли Хатон" Саша Манић, Александар Драгановић 30 3.91
12 Гимназија, Инђија Саша Манић, Стеван Спајић 29 3.82

Укупно учесника: 334 | Просечна оцена: 3.86