НТЦ и рана музичка стимулација

Каталошки број програма: 182  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582, 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица Бим Бам; Ранко Рајовић, Мр медиц. наука, доктор спортских наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад, ;

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица Бим Бам; Ранко Рајовић, Мр медиц. наука, доктор спортских наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад, ;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Подизање компетенција васпитача и наставника за разумевање значаја ране музичке стимулације и подстицања музичког развоја деце. Оспособљавање за употребу иноватинвих и стимулативних метода базираних на НТЦ систему учења у музичкој настави.

Упознавање васпитача и наставника о вези значаја ране музичке стимулације деце и развоја интелигенције; Значај развоја фине и крупне моторике, координације и динамичке акомодације ока кроз игру, свирање, покрет и плес; Повезивање НТЦ система учења са неформалним учењем кроз музичке игре; Савладавање специфичних начина музичког описмењавања кроз НТЦ систем; Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из света музике; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на свако дете; Брзо и трајно усвајање апстрактних појмова користећи музику као алат; Коришћење асоцијативног учења и развој функционалног мишљења уз помоћ музике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводРазвој фине моторике уз музику – од пинцетног хватања до графомоторикеРазвој крупне моторике уз развој ритмаПаузаАктивно слушање химни и песама народа светаМузичко описмењавање кроз НТЦ систем учењаПаузаАсоцијативно учење Акомодација ока кроз музичке активностиПаузаПокрет, плес, фолклор2. данРана стимулација и њен значај за правилан развој детета Неурофизиологија учења ПаузаТехнике учења Консултације

30

дана: 2
бодова: 16

Појединачна цена семинара је 5.500 динара. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OŠ "Novi Beograd" Narodnih heroja 12 Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 30 3.87
2 Београд, Умчарска 2, ОШ Јанко Веселиновић Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 26 3.85
3 Pančevo, MŠ Jovan Bandur Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 30 3.86
4 Beograd, Resavska 48 Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 21 3.99
5 online Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 30 3.96
6 online Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 20 3.96
7 Beograd online Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 25 3.96
8 Beograd online Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 8 4
9 online Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 3 4
10 Online Маријана Милошевић Симић, Ранко Рајовић 11 3.96

Укупно учесника: 204 | Просечна оцена: 3.94