Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Каталошки број програма: 115  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд

Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, ВМА, Београд; Ана Бусарац, мастер психолог, Војномедицинска академија, ВМА; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих –унапређење социјалних вештина потребних за превенирање и поступање у конфликтним ситуацијама у циљу стварања безбедног окружења и промовисања конструктивнe комуникације

- Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене конструктивних и ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у конфликтним ситуацијама, као и у ситуацијама када постоји угрожавање или могућност угрожавања права, достојанства и безбедности детета, ученика или запосленог, а ради постизања безбедног окружења за остваривање васпитно-образовних циљева у установи - Унапређење социјалних и комуникационих вештина, посебно у конфликтним и стресним ситуацијама - Стицање знања о особинама личности и утицају на социјалну средину - Оснаживање компетенција самоевалуације васпитача и наставника у процени ефеката сопствених облика понашања према деци, ученицима, родитељима и колегама - Управљање негативним емоцијама

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Изазови у комуникацији ПАУЗА 2. Законски оквир за процену и поступање у конфликтним ситуацијама у васпитно-образовним установама ПАУЗА 3. Конструктиван приступ решавања конфликата и превазилажења стресних ситуација ПАУЗА 4. Ненасилна комуникација као превенција појаве и продубљивања конфликата

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Рача Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 28 3.92
2 ПУ "Наша радост", ДВ "Шврћа", Сопот Горан Кличковић, Ана Бусарац 30 3.96
3 ДВ "Оаза", Батајнички друм 23, Београд. Земун Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 29 3.99
4 ДВ "Оаза", Батајнички друм 23, Београд. Земун Ана Бусарац, Ружица Петровић Гашевић 26 3.96
5 Креативни центар, Градиштанска 8, Београд Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 26 3.99
6 Креативни центар, Градиштанска 8, Београд Ана Бусарац, Ружица Петровић Гашевић 25 3.94
7 ДВ "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 30 3.97
8 Београд, ОШ "Јован Цвијић", Данила Илића 1 Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 25 4
9 Батајница, ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић-Трипић 2 Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 23 3.97
10 ОШ "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1, Инђија Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 27 3.99
11 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита" Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 29 3.96
12 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 15 3.82
13 ПУ "Олга Јовичић Рита", Пожега, Светосавска 9 Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 26 3.96

Укупно учесника: 339 | Просечна оцена: 3.96