Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Каталошки број програма: 115  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Светлана Дотлић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд

Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, ВМА, Београд; Ана Бусарац, мастер психолог, Војномедицинска академија, ВМА; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих –унапређење социјалних вештина потребних за превенирање и поступање у конфликтним ситуацијама у циљу стварања безбедног окружења и промовисања конструктивнe комуникације

- Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене конструктивних и ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у конфликтним ситуацијама, као и у ситуацијама када постоји угрожавање или могућност угрожавања права, достојанства и безбедности детета, ученика или запосленог, а ради постизања безбедног окружења за остваривање васпитно-образовних циљева у установи - Унапређење социјалних и комуникационих вештина, посебно у конфликтним и стресним ситуацијама - Стицање знања о особинама личности и утицају на социјалну средину - Оснаживање компетенција самоевалуације васпитача и наставника у процени ефеката сопствених облика понашања према деци, ученицима, родитељима и колегама - Управљање негативним емоцијама

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Изазови у комуникацији ПАУЗА 2. Законски оквир за процену и поступање у конфликтним ситуацијама у васпитно-образовним установама ПАУЗА 3. Конструктиван приступ решавања конфликата и превазилажења стресних ситуација ПАУЗА 4. Ненасилна комуникација као превенција појаве и продубљивања конфликата

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Рача Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 28 3.92
2 ПУ "Наша радост", ДВ "Шврћа", Сопот Горан Кличковић, Ана Бусарац 30 3.96
3 ДВ "Оаза", Батајнички друм 23, Београд. Земун Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 29 3.99
4 ДВ "Оаза", Батајнички друм 23, Београд. Земун Ана Бусарац, Ружица Петровић Гашевић 26 3.96
5 Креативни центар, Градиштанска 8, Београд Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 26 3.99
6 Креативни центар, Градиштанска 8, Београд Ана Бусарац, Ружица Петровић Гашевић 25 3.94
7 ДВ "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 30 3.97
8 Београд, ОШ "Јован Цвијић", Данила Илића 1 Биљана Михаиловић, Горан Кличковић 25 4

Укупно учесника: 219 | Просечна оцена: 3.97