ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Каталошки број програма: 262  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Отилиа Велишек-Брашко, Доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за образовање васп

Светлана Лазић, доктор педагошких наука, Висока школа струковних студија за обр. васпитача; Отилиа Велишек-Брашко, Доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за образовање васп

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Разумевање и примена принципа и стратегија инклузивног образовања у оквиру концепције програма Године узлета.

Разумевање инклузивног образовања као квалитетног образовања за свако дете. Сензибилизација учесника за реализацију инклузије у оквиру концепције програма Године узлета и повезивање концепција Квалитетно образовање за свако дете и Година узлета Оснаживање учесника за остваривање партиципације сваког детета, и „другачијег“ детета у игри и у ситуацијама учења, кроз отклањање баријера. Оснаживање учесника за примену принципа Године узлета у пружању подршке сваком детету, уз прилагођавање материјала и кроз креирање простора у развијању реалног програма.

Практичари су активни учесници сопственог професионалног развоја у складу са савременом образовном парадигмом. Разумевање концепције инклузивног образовања као квалитетно образовање за свако дете, и препознавање инклузије у контексту одрживог развоја. Сензибилизација и спремност за реализацију инклузије у оквиру нове концепције програма Године узлета и уочавање блискост и повезаност концепција Квалитетно образовање за свако дете и Година узлета. Омогућавање партиципације сваког детета, и „другачијег“ детета у игри и у различитим ситуацијама учења, уз уочавање баријере и њихово отклањање. Разумевање принципа Године узлета у пружању подршке сваком детету, и у сладу са њима прилагођавање материјале и креирање простора током развијања програма.

  • 1. дан
    • Инклузивно образовање и одрживи развој
    • Инклузивност вртића
    • Подршка добробити "другачијој" деци кроз простор
    • Доступан простор и прилагођени материјали

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 75.000,00 динара, односно 2500 динара по учеснику (у цену су урачунати хонорари за реализаторе, порез, административни трошкови, потрошни материјал радионичарског рада за учеснике…). Путни трошкови за реализаторе и освежење нису урачунати у цену. Напомена: Котизација се не плаћа током трајања KEY пројекта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за целоживотно учење - Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад Светлана Лазић, Отилиа Велишек-Брашко 21 3.98

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.98