Школа будућности: Креативне лекције

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 305  

Да

Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2 Сремски Карловци, karlgimnazija@yahoo.com, 021881777, ,

Бранка Ранисављевић, ranisavljevicb@yahoo.com, 0216513714, 0641615956,

Бранка Ранисављевић, професор математике, Карловачка гимназија;

Бранка Ранисављевић, професор математике, Карловачка гимназија; Луциа Пена, Професор биологије-мастер, ОШ " Јован Дучић", Петроварадин;

информатика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Напредне функције коришћења образовних информатичких програма у конкретном наставном процесу, oсавремењавање и модернизација наставе, мотивисаност ученика за нову врсту виртуелног рада са компјутерима

Креирање креативних и оргиналних презентација помоћу ИКТ алата (2D и 3D презентације) кроз наставне јединице у циљу унапређивања наставе, укључујући мапе ума, мултимедијалне постере, израду сајта и интерактивне временске линије, могућност мултидисциплинарне наставе, као и „обрнуте учионице”

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаПрезентације - програм Emaze Мапе ума - програм Popplet 2. недељаПрезентације - програм Pow Toon Мултимедијални постери - програм Edu Glogster 3. недељаСајт - програм Weebly Израда временске линије - програм Hstry 4. недељаИзрада завршног радаИзрада завршног тестаПровера знања - Непосредан рад

30

недеља: 4
бодова: 22

3000 дин, котизација за курс по учеснику (путни трошкови,надокнада предавачима, порез, радни материјал, освежење...)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 1 4
2 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 3 3.87
3 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 4 3.93
4 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 13 3.44
5 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 20 3.8
6 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 10 3.9
7 Бранка Ранисављевић, Луциа Пена 9 3.82

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.82