Обрада топлотних појава кроз експерименте

Каталошки број програма: 1123  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Драган Радивојевић, Дипломирани физичар, ПМФ-Ниш

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Драган Радивојевић, Дипломирани физичар, ПМФ-Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање наставника разредне и предметне наставе за обраду топлотних појава

Обучавање наставника за конструктивистички приступ реализацији различитих типова експеримената (демонстрациони, лабораторијски, једноставни...) у основним и средњим школама у оквиру наставних тема које се односе на топлотне појаве.

По завршетку обуке очекује се унапређивање нивоа стручних компетенција наставника и компетенција за поучавање и учење. После савладавања програма семинара наставници ће бити методички оспособљени за припрему и примену огледа у реализацији садржаја који се односе на топлотне појаве на свим нивоима образовања. У зависности од менталних и физичких карактеристика ученика, знаће како да одаберу и примене адекватне огледe.

 • 1. дан
  • Увод
  • Конструктивизам у настави
  • Пауза
  • Демонстрациони огледи из области топлотних појава
  • Пауза
  • Лабораторијски експерименти из топлотних појава
  • Анализа рада и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара (обухвата трошкове материјала и освежења)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Љубиша Нешић, Драган Радивојевић 7 3.83

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.83