Континуитет - квалитет у развоју запослених и установа

Каталошки број програма: 446  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Данијела Јовановић, Мастер , ОШ ‘’Иво Лола Рибар’’ Нови Сад; Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Загорка Маринковић, Дипломирани педагог, ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад

Данијела Јовановић, Мастер , ОШ ‘’Иво Лола Рибар’’ Нови Сад; Загорка Маринковић, Дипломирани педагог, ОШ „Јан Амос Коменски“ Кулпин; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Јачање и унапређење компетенција запослених за лични професионални развој и вођење портфолија у савременој школи

Познавање области квалитета установа; Познавање Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника; Оснаживање и подстицање запослених за вођење професионалног портфолија; Дефинисање и приказ структуре портфолија запослених; Веза Правилника о стандардима квалитета рада установа са другим школским документима; Познавање плана унапређивања квалитета рада установе. Израда личног плана стручног усавршавања и плана усавршавања на нивоу установе

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити упознати са стандардима квалитета рада установа и Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовања у звање наставника, васпитача и стручних сарадника; Учесници ће бити упознати са начином израде и начином вођења портфолија. Разумеће потребу вођења портфолија, потребу професионалног развоја и развоја установе.

 • 1. дан
  • Увод
  • Улога самовредновања и значај за развој школе и истраживање
  • Области квалитета рада - разумевање индикатора и области стандарда
  • Стручно усавршавање
  • Услови и поступци напредовања
  • Приказ елемената професионалног портфолија
  • Извођење закључка,провера усвојености садржаја на семинару и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јан Амос Коменски" Кулпин Данијела Јовановић, Татјана Сурдучки 30 3.93

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.93