Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 452  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Маја Милосављевић, , ОШ „Јован Поповић“ Београд

Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Марија Стошић, , ОШ „Вук Караџић“ Краљево; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Маја Милосављевић, , ОШ „Јован Поповић“ Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за примену популарне методе “соба за бекство” у настави у онлајн окружењу. Унапређивање рада наставника кроз иновативне начине рада и употреба методе и алата који наставу чине креативнијом и градиво приближавају ученицима.

Упознавање учесника са концептом методе “собе за бекство” и њеним могућностима за коришћење у настави. Развијање креативности учесника применом могућности које пружа “учионица за бекство”. Оспособљавање учесника за планирање, креирање и реализацију наставних садржаја помоћу “учионице за бекство” применом веб-алата. Оспообљавање учесника за израду разних врста задатака за ученике помоћу веб-алата. Оспособљавање учесника за креирање сопственог дигиталног наставног садржаја који могу користити небројено пута и прилагођавати. Оспособљавање учесника за реализацију наставе постављањем ученика у центар образовног процеса и активног учешћа у истом. Оспособљавање учесникa да кроз игролику наставу приближе ученицима сложене наставне садржаје.

По завршетку обуке, учесници ће бити оспособљени за: - самостално планирање, креирање и реализацију дигиталних „учионица за бекство“, - креирање наставних садржаја у дигиталној форми по темама/областима, - креирање ситуационих задатака, задатака који захтевају тимски рад, задатака који захтевају дивергентно размишљање, проблемских задатака, задатака за логичко промишљање уз помоћ веб-алата, - креирање садржаја који подстиче све ученике да се активно укључе у процес учења/наставе, - реализацију комплетног часа коришћењем “учионице за бекство” и различитих облика рада.

  • 1. недеља
    • Шта је соба за бекство?
    • Кораци у креирању дигиталних соба за бекство
  • 2. недеља
    • Израда и употреба дигиталних учионица за бекство

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 30 3.99
2 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 5 3.98
3 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 30 3.98
4 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 23 3.99
5 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 17 3.99
6 Лазар Ранђеловић 14 3.99
7 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 10 3.98
8 Лазар Ранђеловић, Маја Милосављевић 9 3.97

Укупно учесника: 138 | Просечна оцена: 3.98