Дијагностика електронских контролних јединица. Принцип рада контролних јединица. Грешке. Дијагностика параметара система.

Каталошки број програма: 903  

Не

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Brđanska 412, office@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Nikola Đorđević, nikola.djordjevic@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Живорад Савић, Дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein South East Europe;

Живорад Савић, Дипломирани инжењер машинства, Ferdinand Bilstein South East Europe; Драгиша Ристић, Дипломирани инжењер металургије, Ferdinand Bilstein South East Europe doo;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области рада и дијагностике електронских контролних јединица на возилима.

Упознавање полазника семинара са структуром контролних јединица, начином записивања и типовима грешака и дијагностика грешака на основу параметара система. Снимање, интерпретација и коришћење снимљених параметара у процесу дијагностиковања проблема. Решавање реалних проблема на возилима.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данДијагностика електронских контролних јединица.

20

дана: 1
бодова: 8

6000 РСД Коришћење простора за теоретску наставу: 1200 Коришћење простора за практичну наставу: 1800 Коришћење опреме и потрошног материјала: 1200 Штампање материјала и радних листова: 250 Ручак за учеснике: 550 Коришћење возила и тренинг модела: 1000