Дислексије и дисграфије - превенција, рано откривање и модели рада

Каталошки број програма: 242  

Не

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић", Господар Јованова 35, iefpg@iefpg.org.rs, 0113208511

др сци Љиљана Јеличић, lilijen@ymail.com, 0113208519, 0642214295

Силвана Пунишић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Љиљана Јеличић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА

Силвана Пунишић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА ; Љиљана Јеличић, Доктор наука, ИЕФПГ, ЦУЖА

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Стицање и унапређење знања о поремећајима способности читања и писања (дислексија и дисграфија), утицају и последицама по развој вербалних способности, понашања и учења, превенцији, значају раног отркривања поремећаја и модели рада.

Стицање и унапређење знања о развоју говора и језика као и развоју способности читања и писања. Стицање и унапређење знања о утицају недовољно развијених субјезичких функција и патолошких говорно-језичких модела на развој способности читања и писања. Дефинисање дислексија и дисграфија, узроци и врсте. Препознавање и дистинкција дислексија и дисграфија у односу на несавладане технике читања и писања. Приказ секундарних последица дислексија и/или дисграфија по развој детета. Стицање знања о значају превенције и раног откривања поремећаја и могућностима третмана у систему стручних институција и школа. Усвајање модела рада са децом која имају поремећај читања и писања.

Учесници ће поседовати знање о узроцима и врстама поремећаја читања и писања, секундарним последицама по развој детета што ће им омогућити да: - препознају поремећај способности читања и писања (дислексије, дисграфије, несавладана техника читања и писања), - адекватније процене способности детета у складу са његовим говорно језичким, когнитивним и социоемоционалним потенцијалима, - примене усвојене моделе у раду са децом која имају дислексију, дисграфију, несавладану технику читања и писања у циљу оптимализације учења и усвајања наставног програма у школи, - упуте дете на логопедски третман. Овакав приступ омогућује превазилажење или минимизацију поремећаја читања и писања, као и секундарних последица по развој детета.

 • 1. дан
  • Развој говорно-језичких способности и способности читања и писања
  • Дислексија и дисграфија - дијагностичке процедуре
  • Дислексија и дисграфија - клиничка слика, секундарне последице и значај раног откривања
  • Дислексија и дисграфија - модели рада
  • Тестирање и анкетирање

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 РСД Надокнада предвачима, радни материјал. У цену нису урачунати трошкови пута и смештаја уколико се семинар реализује ван територије Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 NVO "Santa Marija", Kralja Petra I, br. 55, Zvečan Силвана Пунишић, Љиљана Јеличић 30 3.97
2 NVO "Santa Marija", Kralja Petra I, br. 55, Zvečan Силвана Пунишић, Љиљана Јеличић 27 3.98
3 NVO "Santa Marija", Kralja Petra I, br. 55, Zvečan Силвана Пунишић, Љиљана Јеличић 28 3.99

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.98