Хибридни погон возила, принцип рада, типови погона, компоненте високонапонског система, безбедност у раду, испитивање.

Каталошки број програма: 935  

Не

Ferdinand Bilstein South East Europe doo, Brđanska 412, office@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Nikola Đorđević, nikola.djordjevic@ecap.co.rs, 0118653114, 0658652603, 0118652603

Живорад Савић, , ;

Живорад Савић, , ; Драгиша Ристић, , ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области хибридног погона бозила. Рад система, испитивање, дијагностика, мерења и интерпретација параметара и физичких величина.

Упознавање полазника семинара са принципом рада хибридног погона, опасностима у раду са високонапонским компонентама, компонентама специфичним за хибридни и електрични погон, начином испитивања и дијагностиком високонапонских компоненти.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данХибридни погон возила2. данХибридни погон возила

20

дана: 2
бодова: 16

15000 РСД Коришћење простора за теоретску наставу: 2400 Коришћење простора за практичну наставу: 3600 Коришћење опреме и потрошног материјала: 3400 Штампање материјала и радних листова: 500 Ручак за учеснике: 1100 Коришћење возила и тренинг модела: 4000