Од допуне норме до квалитетене реализације изборних програма и слободних наставних активности

Каталошки број програма: 335  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Маријана Иличин , Мастер италијанског језика и књижевности, ОШ Ђура Јакшић, Кикинда

Маријана Иличин , Мастер италијанског језика и књижевности, ОШ Ђура Јакшић, Кикинда

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција наставника за поучавање и учење изборних програма и слободних наставних активности

Развијање свести о сврси и значају изборних програма и слободних наставних активности Стицање знања о техникама, средствима, материјалима, методама и начинима остваривања активности и програма Оспособљавање наставника да прати, вреднује и оцењује рад ученика Повећање мотивације наставника и ученика да квалитетније реализују циљеве и исходе изборних програма и слободних наставних активности Оспособљавање наставника да олакшавају ученицима учење, уз кориштење различитих извора информација, наставних материјала, мултимедијалних средстава, а ИКТ употребљавају на правилан начин Оспособљавање наставника да помогну ученицима да лакше и боље уче и побољшају вршњачку комуникацију уз пројектну наставу Размена искустава и примера добре праксе.

По завршетку обуке полазници ће: Развити свест о сврси и значају изборних програма и слободних наставних активности  Стећи знања о техникама, средствима, материјалима, методама и начинима остваривања активности и програма  Бити особљени да прате, вреднују и оцењује рад ученика  Бити мотивисани да квалитетније реализују циљеве и исходе изборних програма и слободних наставних активности  Оспособљени да мотивишу ученике  Оспособљени да олакшавају ученицима учење, уз кориштење различитих извора информација, наставних материјала, мултимедијалних средстава као и да ИКТ употребљавају на правилан начин  Оспособљени да помогну ученицима да лакше и боље уче и побољшају вршњачку комуникацију уз пројектну наставу

 • 1. дан
  • Увод - концепт и сврха слободних наставних активности и изборних програма
  • пауза
  • Карактеристике програма
  • пауза
  • Праћење, вредновање и оцењивање
  • пауза
  • Начин остваривања активности и програма, улога наставника и активности ученика
  • пауза
  • Уводне активности као покретачки импулс за реализацију теме
  • пауза
  • Рад на темама
  • пауза
  • Истраживачке активности
  • пауза
  • Резиме и дискусија

15

дана: 1
бодова: 8

25.000,00 РСД + путни трошкови.