Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ – интернет учионица

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 644  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Ирина Дамњановић, ВОС „Креативно Перо”; Никола Антонић, ОШ „Сава Керковић„, Љиг; Иван Живковић, ОШ „Бранко Радичевић”, Бор

Ирина Дамњановић, ВОС „Креативно Перо”; Никола Антонић, ОШ „Сава Керковић„, Љиг; Иван Живковић, ОШ „Бранко Радичевић”, Бор

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција наставника, ученика и родитеља у служби компетенција за комуникацију и сарадњу. Унапређивање вештина учења кроз комуникацију и сарадњу. Умрежавање родитеља, наставника и ученика.

Развијање самосталности ученика у прикупљању информација о извршавању обавеза и коришћењу повратне информације наставника за напредовање; Аутоматизација административних послова наставника када је у питању праћење напредовања ученика и отварање простора за квалитетнију комуникацију и сарадњу; Аутоматизовано информисање родитеља; Развијање одговорности родитеља за праћење постигнућа детета уз уважавање интегритета наставника; Развој вештина наставника за давање добро структуриране и прецизне повратне информације; Оспособљавање наставника да користе онлајн тест у сврху формативног оцењивања; Оспособљавање наставника за употребу Едмодо система за онлајн организацију наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Комуникација – значај и облици комуникације у 21. веку (онлајн комуникација) 2. недеља Употреба интернет учионице из угла ученика 3. недеља Транспарентност наставе у интернет учионици 4. недеља Инструкција и повратна информације 5. недеља Организација наставе и сарадње помоћу интернет учионице Анализа рада на онлајн делу обуке и примене у пракси

30

недеља: 5
бодова: 36

3.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 7 3.93
2 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 8 3.98
3 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 7 3.96

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.96