Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Каталошки број програма: 234  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Невена Живковић , Маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун;

Невена Живковић , Маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун;

здравствено васпитање

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са значајем познавања и примене основних техника пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту при збрињавању одређених повреда и стања.

- Стицање знања полазника семинара о значају познавања техника прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту. - Стицање знања полазника семинара о редоследу поступака прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту. - Стицање знања полазника семинара о значају улоге спасиоца у правовременом и правилном пружању прве помоћи непосредно након повређивања или изненада насталог стања у васпитно-образовном контексту. - Оспособљавање полазника семинара за самосталну примену основних техника пружања прве помоћи при збрињавању повреда и стања која се најчешће јављају у дечијој/ученичкој популацији.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна радионицаОснове прве помоћиКрварење – технике прве помоћи и методе заустављања крварења у васпитно-образовном контекстуПовреде коштано-зглобног система – технике прве помоћи у васпитно-образовном контекстуТехника извођења кардиопулноналне реанимације (КПР) у васпитно-образовном контекстуТехнике прве помоћи код поједних нагло насталих болести и стања у васпитно-образовном контекстуЗавршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

2000,00 динара по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крушчица, Ариље, ОШ "Ратко Јовановић" Невена Живковић , Емина Никочевић 25 3
2 ПУ "Наша радост", Крупањ Невена Живковић , Емина Никочевић 29 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара шана бб Невена Живковић , Емина Никочевић 12 3.98
4 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Невена Живковић , Емина Никочевић 30 3.97
5 ОШ "Сава Керковић", Светог Саве 2, Љиг Невена Живковић , Емина Никочевић 30 3.93
6 ПУ "Сунце", Вука Караџића 4, Горњи Милановац Невена Живковић , Емина Никочевић 15 3.93
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Невена Живковић , Емина Никочевић 17 3.81
8 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Невена Живковић , Емина Никочевић 30 3.64

Укупно учесника: 188 | Просечна оцена: 3.78