Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Каталошки број програма: 16  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљавање запослених у образовању за васпитни рад у правцу усвајања и неговања интеркултуралних вредности у школи: у настави и ваннаставним активностима, у вршњачкој интеракцији и међусобној интеракцији свих осталих субјеката школе.

Разумевање појмова култура, интеркултуралност, аутономност; схватање стереотипа и предрасуда као могућих узрока дискриминације и сметњи интеркултурализму; идентификовање друштвених група потецијално изложених дискриминацији (жене, родно маргинализоване групе, мигранти, различите националне, старосне, религијске и др. групе); уочавање њихових различитости као повода за дискриминаторске ставове и поступања; подстицање емпатије са таргетираним групама путем стицања увида у њихов положај; упознавање са начинима превазилажења предрасуда; схватање синтезе аутономности и мултикултуралности у интеркултурализму; подстицање на проактивно поступање ученика кроз акције које негују недискриминитарске ставове, толеранцију и интеркултуралност.

Полазници програма би требало да: разумеју појмове културе , интеркултуралности и сродних појмова; схватају механизме настајања и одржавања стереотипа и предрасуда и њихову везу са дискриминацијом; уочавају дискриминаторске ставове и поступке у вршњачкој групи и реагују вреднујући их као етички , логички, емоционално, односно друштвено неприхватљиве; овладају и практично примене вештину оповргавања предрасуда ; исказују позитивне ставове према концепту интеркултуралног друштва као хумане опције постмодерности која синтетише аутономност и мултикултуралност; стечена знања, вештине и ставове примењује у планирању, организовању и пракси свог васпитног рада, како са ученицима, тако и у другим активностима у школи.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • 1. Култура, интеркултуралност, мултикултуралност и аутономност – диференцирање и вредновање
  • Пауза за освежење
  • 2. Да смо ми они
  • 3. Начини оспоравања предрасуда као предуслови укидања дискриминације
  • Пауза за ручак
  • 4. Грађење интеркултуралности
  • Пауза за освежење
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путнии трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел "Гранд", Крупањ Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 30 3.96
2 Хотел "Гранд", Крупањ, Ђулим 2, Крупањ Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 29 4
3 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 22 3.85
4 Хостел "Терезианум", Тихомира Ђорђевића 18, Алексинац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 30 3.96
5 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 29 3.99
6 OШ "Свети Сава", Букурешка бб, Крагујевац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 23 3.93
7 Центар за стручно усавршавање Ниш, Париске комуне бб, Ниш Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 25 3.95
8 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац, Јове Курсуле 1, Књажевац Снежана Грујић, Јелена Петровић Десница 21 3.96

Укупно учесника: 209 | Просечна оцена: 3.95