Организација наставе у наставној бази

Каталошки број програма: 921  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /; Јасмина Поповић, Дипл. дефектолог, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Роберт Нађ, Специјалиста струковних студија, Медицинска школа Приштина - Грачаница;

Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /; Јасмина Поповић, Дипл. дефектолог, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Роберт Нађ, Специјалиста струковних студија, Медицинска школа Приштина - Грачаница;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета наставе стручних предмета у наставној бази применом савремених метода и дидактичких решења за стицање стручних компетенција и сарадње са социјалним партнерима

Унапређивање компетенција наставника за методику наставе; Оснаживање наставника за избор метода и техника рада у односу на исходе учења; Развијање вештина комуникације са социјалним партнерима и корисницима услуга у наставној бази; Боље тумачење законске регулативе за рад у наставној бази; Осавремењивање знања потребног за стварање климе за активно учење и стицање стручних компетенција;

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. данУвод у програм семинара, циљеви и исходи семинара,Законски оквир рада у наставној базиПаузаСпецифичност наставе у наставној базиПаузаУлога наставника и ученика у наставној базиПаузаПедагошка радионица као облик наставног рада у наставној бази

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику 1400,00 (нето). У цену нису укључени трошкови пута до места реализације као и сви припадајући порези.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Трговинска школа, Мајаковског бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Роберт Нађ 22 3.77
2 Медицинска школа Велико Ропотово Бисерка Светозаревић, Роберт Нађ 23 3.91
3 Медицинска школа "др Миленко Хаџић" Ниш Јасмина Поповић, Роберт Нађ 21 3.97
4 Средња стручна школа Ниш Бисерка Светозаревић, Јасмина Поповић, Роберт Нађ 30 3.76
5 Медицинска школа Приштина-Грачаница Бисерка Светозаревић, Јасмина Поповић, Роберт Нађ 20 3.75
6 Средња школа "Прокоповић", Девете бригаде број 6, Ниш Бисерка Светозаревић, Роберт Нађ 17 3.98
7 Угоститељско туристичка школа, Ниш, Мајаковског 8 Бисерка Светозаревић, Роберт Нађ 24 3.97
8 Школа "Прота Стеван Димитријевић", ул Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Бисерка Светозаревић, Роберт Нађ 24 3.76
9 Економска школа, Таковска 24, Пирот Бисерка Светозаревић, Роберт Нађ 26 3.95

Укупно учесника: 207 | Просечна оцена: 3.87