За другачију граматику – нове тенденције у (из)вођењу наставног процеса

Каталошки број програма: 924  

Не

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Вишња Мићић, доктор методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Владимир Вукомановић Растегорац, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Вишња Мићић, доктор методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Владимир Вукомановић Растегорац, доктор филолошких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Слађана Анђелковић, професор разредне наставе, ОШ “Милена Павловић Барили“, Београд

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање са новом концепцијом наставе граматике у којој фокус није на усвајању дефиниција, већ на стварању комуникационог контекста којим се подстиче развој језичких компетенција у настави српског језика као матерњег.

Развијање вештина полазника за: - стварање проблемских језичких ситуација и вођење ученика кроз упознавање језика у његовим различитим функцијама, –вођење процеса индуктивног закључивања о граматичким појмовима и правилима код ученика којима је српски језик матерњи и говорни језик, –креативну концептуализацију, визуализацију и персонификовање граматичких појмова, –подстицање унутрашње мотивације ученика увођењем драмских елемената, хумора и имитативних игара у наставу граматике, – препознавање типичних грешака у комуникацији и у процесу учења граматичких појмова.

Оспособљеност за: - визуелизацију и персонификовање граматичких појмова - наставу граматике засновану на проблемским ситуацијама и упознавању јез. у његовим разним функцијама - увођење драмских елемената, хумора и имитативних игара у наставу грам. - подстицање унутрашње мотивације ученика - препознавање типичних грешака у усвајању градива и конструктивни приступ њиховим развојним потенцијалима у настави - наставу грам. у којој се појмови не представљају као изолована „острвца знања“, већ се акценат ставља на везе међу њима - конструисање илустрација јез. појава и мапа ума заснованих на природи грам. појмова и њиховим односима - успостављање смисаоних односа међу садржајима различитих домена искуства и знања - игролик приступ грам. садржајим

 • 1. дан
  • Онеобичавање наставног процеса
  • пауза
  • Покретање унутрашње мотивације
  • пауза
  • Грешке нису грешке, већ развојне фазе
  • пауза
  • Пројектни оквир за конструисање знања о језику и језик у друштвеним играма

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара (у цену су урачунати трошкови материјала и освежење за учеснике)