Стандарди и савремена настава Српског језика и књижевности

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 837  

Да

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735,

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940,

Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет;

Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Катарина Беговић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Ксенија Миловановић, Мастер, Прва београдска гимназија; Александра Секулић, Мастер , Друштво за српски језик и књижевност Србије;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Овладавање новим компетенцијама у складу са важећим Општим стандардима постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет Српски језик и књижевност.

Семинар је усмерен на развој међупредметних и општих компетенција: комуникација, рад с подацима и информацијама, дигитална компетенција, одговорно учешће у демократском друштву,одговоран однос према околини и предузимљивост и предузетничка компетенција.Када су у питању специфичне предметне компетенције семинар обухвата компетенције са сва три нивоа постигнућа. Пре свега се односи на основни ниво језичких компетенција које подразумевају да је ученик овладао складним писањем једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.) користећи компетентно оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме, као и на еквивалентне компетенције са средњег и напредног нивоа.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. недељаУпознавање учесника са окружењем и задацима на семинаруКоришћење имејла у настави Српског језика и књижевности2. недељаТекст-процесори у функцији домаћег задатка

30

недеља: 2
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 500 РСД.