Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Каталошки број програма: 504  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Невенка Драшковић Ивановић, Дипломирани психолог, Прва економска школа; Зорица Панић, Дипломирани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског језика и књиж., Прва економска школа, Београд;

Невенка Драшковић Ивановић, Дипломирани психолог, Прва економска школа; Зорица Панић, Дипломирани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског језика и књиж., Прва економска школа, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену метода рада које су прилагођене карактеристикама, потребама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације.

Упознавање наставника са карактеристикама ученика постмиленијумске генерације, (особине, образовне потребе, начин учења и стицања знања); Упознавање наставника са стратегијама учења које су прилагођене потребама, карактеристикама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације; Разматрање предности, недостатака и ограничења у коришћењу нових технологија у настави; Разумевање контекста у коме ће се реализовати настава усмерена на потребе савременог ученика и услова за успешну примену наставних метода усмерених на ученике постмиленијумске генерације .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводни деоУченик посмиленијумске генерације у савременој школиКако уче припадници посмиленијумске генерацијеСтратегије у учењу и настави прилагођене ученицима нове генерацијеНове технологије у савременој наставиУслови за успешну примену наставних метода усмерених на ученика савременог добаЕвалуација. Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјали, путни трошкови водитеља.