Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

дана:
бодова: 0