Примена програмског језика Scratch у настави

Каталошки број програма: 327  

Не

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU RAČUNARSKE OPREME I INFORMATIČKI INŽENJERING INFORMATIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD), Јеврејска 32, Београд-Стари Град, info@informatika.edu.rs, 0113215222, 0113215245,

Милан Глигоријевић, milan.gligorijevic@informatika.com, 0113215222, 0698300006,

Милан Влаховић, Дипломирани математичар, ЦПУ д.о.о.; Иван Петровић, Дипломирани математичар, Информатика а.д.;

Милан Влаховић, Дипломирани математичар, ЦПУ д.о.о.; Иван Петровић, Дипломирани математичар, Информатика а.д.;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање компетенција наставника за примену информационих технологија у планирању, реализацији и иновирању наставе по актуелним стандардима информатичке писмености кроз примену програмског језика Scratch.

Развијање компетенција наставника за примену специфичних бесплатних технологија у функцији подизања квалитета и иновације наставе. Обучавање наставника са радом у програмском окружењу Scratch, креирање корисничких налога наставника, презентовање радног окружења и практично оспособњавање за израду и коришћење пројеката. Оспособљавање наставника за осмишљавање, креирање и израду мултимедијалних материјала за наставу. Боље искоришћење ресурса рачунарских кабинета и информатичке опреме.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данО Scratch-уScratch - радно окружењеПрограмирање и алгоритамско размишљањеПројекат у Scratch -уПрограмске структуреМултимедијске могућностиАритметичке операције и променљивеПримена Scratch -а у наставиПаузаПаузаПауза

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2800 динара. У цену су урачунати трошкови рада реализатора и путни трошкови.