МУЛТИМЕДИЈА КАО ПОКРЕТАЧ АКТИВНОГ УЧЕЊА

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 321  

Да

Агенција за образовање Марина и Јован, Вукасовићева 58/33, 11090 Београд, azo-seminar@live.com, 0643047052, ,

Зорица Прокопић, azo-seminar@live.com, 015876383, 0643679164,

Марина Петровић, др методике наставе информатике, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд;

Марина Петровић, др методике наставе информатике, Агенција за образовање Марина и Јован, Београд; Зорица Прокопић, Педагошки саветник, Техничка школа, Лозница;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање стручних и дигиталних компетенција наставника и ученика у процесу поучавања и учења, подизање квалитета наставе уз примену мултимедијалних средстава, активизација ученика уз промењену улогу наставника.

Оспособљавање учесника за коришћење мултимедијалних алата намењених за припрему наставних јединица које ће довести до активног учешћа ученика у васпитно-образовном процесу, за стручну анализу методички обликованог часа активне наставе уз примену мултимедиј, за анализу образовног софтвера и стицање увида о томе шта чини квалитетан образовни софтвер.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаАнализа образовног софтвераАктивно учење и мултимедија-пример часа са применом мултимедијеКреирање и дизајн презентације2. недељаРад са објектимаВизуелни ефекти и анимација3. недељаИзрада аудио књиге4. недељаИзрада видео разгледнице5. недељаЗавршни радЗавршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику је 4000 динара (са ПДВ-ом) и она у себе укључује: рад са стучним предавачима, приступ материјалима потребним за рад, организација завршног сусрета, освежење, уверење о стручном усавршавању.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марина Петровић 4 3.9
2 Марина Петровић 10 3.77
3 Марина Петровић, Зорица Прокопић 29 3.7
4 Марина Петровић 8 3.93
5 Зорица Прокопић 26 3.85

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.83