Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Каталошки број програма: 106  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, ВМА, Београд; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, НВО Атина; Марина Надејин-Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање компетенција за препознавање безбедносних ризика и реаговања на њих – унапређење знања и социјалних вештина потребних за превенирање, препознавање и поступање у кризним ситуацијама у васпитно-образовним установама

- Стицање знања о појмовима и врстама кризних ситуација - Стицање знања о најчешћим облицима кризних ситуацијама у васпитно-образовним установама - Oснаживање компетенција васпитача у правцу стицања сазнања о психолошким реакцијама у кризи одраслих, деце предшколског, школског узраста и адолсецената - Оснаживање васпитача и наставника у правцу примене ефикасних поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у кризним ситуацијама, а ради постизања безбедног окружења за боравак и остваривање васпитно-образовних циљева у установи

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Кризне ситуације ПАУЗА 2. Психолошке реакције у кризним ситуацијама ПАУЗА 3. Реаговање у кризним ситуацијама ПАУЗА 4. Превенција кризних ситуација и превенција ПТСП-а

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пријепоље Дорис Рафајловски, Марина Надејин-Симић 30 3
2 ПУ "Паша и Наташа", Нова Варош, Солунска бб Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 25 3.98
3 Крагујевац, ПУ "Ђурђевдан", ДВ "Цицибан", Кнеза Милоша 21а Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 30 3.94
4 Кладово, ПУ "Невен", 22. септембра 54 Дорис Рафајловски, Марина Надејин-Симић 30 3.99
5 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 25 3.93
6 Инђија, ОШ "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1 Невена Ловринчевић, Тамара Баковић Грче 28 3.98

Укупно учесника: 168 | Просечна оцена: 3.8