Пројектно планирање рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава

Каталошки број програма: 704  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Соња Стаменовић, Професор физичке културе, Градска општина Звездара; Горан Страјнић, Професор физичке културе, Економско трговинска школа Бечеј

Соња Стаменовић, Професор физичке културе, Градска општина Звездара; Слађана Шкода, Професор физике и хемије, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“; Горан Страјнић, Професор физичке културе, Економско трговинска школа Бечеј

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Мотивисање и оспособљавање наставника, стручних сарадника и школских лидера за креирање и реализацију програма/пројеката рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава.

Упознавање полазника са могућностима које васпитно образовним установама пружа Закон о спорту и други извори финансирања Развој и унапређивање вештина пројектног планирања рекреативних активности Развој и унапређивање вештина вођења пројекта и извештавања Упознавање са дигиталним алатима за праћење реализације програма Развој вештина за евалуацију програма Развој вештина промоције пројекта/програма Развој вештина јавног заговарања

Полазници ће моћи да: - проналазе изворе финансирања за реализацију додатних програма ваннаставних активности - креирају програм рекреативних активности - спроводе испланиран програм и прате његову реализацију - воде евиденцију о реализацији програма - адекватно креирају извештај о реализацији програма (за установу, родитеље и донаторе) - вреднују програм и користе резултате вредновања за унапређење рада - користе јавно заговарање са циљем развијања свести о важности финансирања оваквих програма промовишу рекреативне активности и њихов значај у заједници

 • 1. дан
  • ЦИЉ СЕМИНАРА И УВОДНЕ АКТИВНОСТИ
  • ДЕЦА, МЛАДИ И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ - ИСТРАЖИВАЊА И ПРЕПОРУКЕ
  • Пауза
  • ФИНАНСИРАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
  • Пауза
  • ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМА
  • Пауза
  • ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМА - РЕЗУЛТАТИ, ТЕХНИКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 • 2. дан
  • РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
  • Пауза
  • ПАРТНЕРСТВА И ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ
  • Пауза
  • ПРОМОЦИЈА ПРОГРАМА
  • Пауза
  • ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена семинара по учеснику је 1600,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путнии трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.