Истраживачке активности деце и ученика у предшколском и основном образовању

Каталошки број програма: 808  

Не

Педагошки факултет, Подгоричка 4, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025412030, 025460595, 025416461

Мила Бељански, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025412030, 0605556948,

Душанка Обадовић, проф. др, Педагошки факултет у Сомбору; Mарија Бошњак Степановић, доц. др, Педагошки факултет у Сомбору; Станко Цвјетићанин, проф. др, Педагошки факултет у Сомбору;

Душанка Обадовић, проф. др, Педагошки факултет у Сомбору; Mарија Бошњак Степановић, доц. др, Педагошки факултет у Сомбору; Станко Цвјетићанин, проф. др, Педагошки факултет у Сомбору; Гордана Козодеровић, Доц. др, Педагошки факултет у Сомбору; Оља Маричић, мастер, Педагошки факултет у Сомбору;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручна едукација васпитача, учитеља и наставника о примени истраживачког приступа у активностима и настави природних наука у циљу научног описмењавања предшколске деце и ученика основне школе и повећања ефикасности учења.

- Унапређење садашњих и стицање нових знања и вештина у примени истраживачке методе у предшколском и основном образовању - Упознавање са могућностима обраде интегрисаних садржаја природних наука као и интердисциплинарних садржаја. Интегрисани садржаји природних наука реализоваће се применом научног метода у комбинацији са лабораторијско-експерименталном методом. Интердисциплинарни садржаји реализоваће се применом научног метода у комбинацији са текстуалном методом - Овладавање начинима увођења и развоја основних научних појмова - Припрема и извођење низa једноставних експеримената - Оспособљавање за постављање питања са циљем стицања увида у дечије и ученичке спонтане идеје и за дискретно вођење њихових истраживачких активности

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИстраживачке активности деце и ученика у предшколском и основном образовању

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара за 8 сати и 30 учесника, износи 45000дин. (1500дин. по учеснику). Цена обухвата потребан материјал за семинар, порез и хонораре реализаторима.