Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа

Каталошки број програма: 861  

Не

Задужбина Илије М. Коларца - Коларчев народни универзитет, Студентски трг 5, Београд, skola@kolarac.rs, 0112636991, 0112630480, 0113031711

Ненад Босић, nenadbosic@kolarac.rs, 0112636991, 0648911326, 0113031711

Анастазија Јадријев-Дошеновић, Мастер професор француског језика и књиж, Задужб. И. М. Коларца, Центар за наставу стр. јез.;

Анастазија Јадријев-Дошеновић, Мастер професор француског језика и књиж, Задужб. И. М. Коларца, Центар за наставу стр. јез.; Бојана Ћетковић, Професор енглеског језика и књижевности, Задужб. И. М. Коларца, Центар за наставу стр. јез.; Јасмина Црномарковић, Професор француског језика и књижевности, Задужб. И. М. Коларца, Центар за наставу стр. јез.;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Развијање и унапређивање компетенција наставника страних језика за планирање часа и постизање динамике која ствара подстицајну атмосферу за рад за ученике и побољшава резултате рада. - Развијање компетенција за самоевалуацију и евалуацију часа.

- Проширивање постојећих и стицање нових теоријских и практичних знања и вештина у вези са значајем динамике часа, њеним конститутивним елементима, стратегијама и активностима за креирање добре динамике часа. - Развијање свести о значају сваке од три фазе извођења наставе: концепције, реализације и евалуације, и продубљивање знања и компетенција потребних за све три фазе. - Развијање свести о потреби прилагођавања наставе заједничким и појединачним потребама ученика, као и оспособљавање наставника да то у пракси и спроведу у дело уз пуно поштовање наставних програма. - Развијање способности наставника да одабирају, прилагођавају и/или креирају наставни материјал у складу са индивидуалним интересовањима, могућностима и потребама ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данПојам динамике часа и њени елементиМесто и значај појединих елемената за динамику часаПроцена реалних потреба и могућности ученикаПрактична примена сазнања о динамици часа, њеним елементима и процени потреба и могућности ученика2. данНаставни материјал и начин обраде/увођења лекције/материјеДидактизација аутентичних докумената и различите врсте активностиРазвијање четири језичке вештинеПрактична примена сазнања о начину коришћења наставног материјала (из уџбеника и аутентичног) и разв3. данНачин рада, коришћење простора учионице Лудичке активности и њихов значај за динамику часаЕвалуација концепције и реализације часаИзрада плана динамичног часа и евалуација

30

дана: 3
бодова: 24

1000 динара по дану, односно 3 000 динара за сва три дана. У цену су урачунати: надокнада предавачима, путни трошкови, трошкови организације семинара, освежење, радни материјал, издавање потврде о похађању семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Задужбина Илије М.Коларца, Студентски трг 5, Београд Анастазија Јадријев-Дошеновић, Бојана Ћетковић 18 3.94
2 Задужбина Илије М. Коларца, Студентски трг 5, Београд, семинар се одржава на српском језику Анастазија Јадријев-Дошеновић, Бојана Ћетковић 9 3.84
3 Задужбина Илије М.Коларца, Студентски трг 5, Београд, енглески језик Анастазија Јадријев-Дошеновић, Бојана Ћетковић 10 3.92

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 3.9