Учење о Антисемитизму и Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 293  

Да

Teraforming jug, Balzakova 16, misko@terraforming.org, 0643248632

Milenko Stanisic, misko@terraforming.org, 0643248632, 0643248632

Миленко Станишић, , Тераформинг; Невена Бајалица, Мастер студије лингвистике, Тераформинг

Марко Шуица, доктор историјских наука , Филозофски факултет, Београд ; Петар Ђурђев, Мастер дипломирани историчар/Докторанд, Историјски архив у Новом Саду; Василије Милновић, Доктор наука, Универзитетска библиотека Светозар Марковић; Милан Кољанин, Доктор наука, Институт за савремену историју, Београд; Миленко Станишић, , Тераформинг; Невена Бајалица, Мастер студије лингвистике, Тераформинг

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање наставника са појмом, узроцима и последицама антисемитизма и Холокауста у складу са препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст, са циљем да се оспособе ради примене ове теме у процесу наставе и учења.

Упознавање наставника са појмом, узроцима и последицама антисемитизма и Холокауста у складу са препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст ИХРА; Упознавање наставника са методологијом учења о Холокаусту и антисемитизму према ИХРА и Унеско препорукама; Разумевање друштвених процеса у послератној Европи; Препознавање стереотипа заснованих на антисемитизму и другим облицима дискриминације у историјским и савременим изворима; Упознавање са савременим документима која се односе на људска права; Коришћење додатних наставних материјала о антисемитизму за остваривање исхода и развијање компетенција ученика (предметна и опште међупредметне компетенције).

Учесници ће моћи да: дефинишу појмове Холокауст и антисемитизам у складу са препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст; објасне узроке и последице појаве антисемитизмa кроз историју; класификују различите узроке и последице Холокауста; користе наставне материјале о Холокаусту и антисемитизму за остваривање исхода и развијање компетенција ученика (предметна и опште међупредметне компетенције). Издвоје различите облике говора мржње и антисемитизма у историјским и савременим изворима и наведу његове негативне друштвене последице; користећи одговарајуће наставне методе, деконструишу стереотипе засноване на антисемитизму и другим облицима дискриминације;познају и промовишу документа савременог света која се односе на људска права.

 • 1. недеља
  • Упознавање са појмом антисемитизма и његовом историјом
 • 2. недеља
  • Холокауст - узроци и последице
 • 3. недеља
  • Антисемитизам у савременом друштву
 • 4. недеља
  • Учење о Холокаусту по ИХРА препорукама

30

недеља: 4
бодова: 32

Семинар је бесплатан.