Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Каталошки број програма: 307  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822, ,

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113,

Музафер Сарачевић, доктор наука, Универзитет у Новом Пазару; Ајсела Хаџиахметовић, VII-1степен, мастер, ОШ„Авдо Међедовић„, Нови Пазар;

Музафер Сарачевић, доктор наука, Универзитет у Новом Пазару; Ајсела Хаџиахметовић, VII-1степен, мастер, ОШ„Авдо Међедовић„, Нови Пазар; Ремзо Дестовић, VII-1 степен, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Нови Пазар; Драгана Чакаревић, VII/1 степен, ОШ „Вук Караџић„, Сочаница;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање компетенција наставника за израду интерактивних садржаја и њихову примену у складу са потребама савремене наставе.

Оснаживање компетенција наставника за примену основа е-учења у својој наставној пракси; Оспобљавање наставника за израду и примену интерактивних наставних садржаја у настави. Оспособљање наставника за израду интерактивних садржаја за електонске провере знања и оцењивање и њихову примену у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводОснове е-учењаПсихологија е-учења и педагогија е-образовањаАлати за креирање интерактивних садржаја у савременој наставиАлати за електронско оцењивање

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Угоститељско - туристичка школа, ул. Расима Халиловића бб, Нови Пазар Ајсела Хаџиахметовић, Ремзо Дестовић 25 3.93
2 Гимназија Ивањица, ул.13.септембра 58, Ивањица Ајсела Хаџиахметовић 11 3.99
3 ОШ Рифат Бурџовић Тршо, ул. Ослобођења бб, Нови Пазар Ајсела Хаџиахметовић, Ремзо Дестовић 26 3.97
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Ајсела Хаџиахметовић, Ремзо Дестовић 30 3.99
5 ОШ "Јован Јовановић Змај" Нови Пазар Ајсела Хаџиахметовић, Ремзо Дестовић 28 4
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб, Нови Пазар Ајсела Хаџиахметовић, Ремзо Дестовић 15 3.91

Укупно учесника: 135 | Просечна оцена: 3.97