Уз ваннаставне активности до знања

Каталошки број програма: 752  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Катарина Перовић, Дипломирани математичар, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац; Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“

Катарина Перовић, Дипломирани математичар, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац; Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања исхода, постизања образовних стандарда и развоја општих међупредметних компетенција ученика

- Оснаживање наставника да препознају важност примене ваннаставних активности (ВНА) - Унапређење компетенција наставника за планирање и реализацију ВНА у циљу остваривања исхода - Унапређивање капацитета наставника да подржавају и прате развој општих међупредметних компетенција применом ВНА - Оснаживање наставника за остваривање ВНА у дигиталном окружењу

Након обуке очекује се да наставници: Уочавају важност ваннаставних активности за развој општих међупредметних компетенција и остваривање индикатора из Стандарда квалитета рада установа Планирају садржаје ваннаставних активности у односу на конкретне исходе и компетенције Креирају инструменте за праћење равоја општих међупредметних компетенција кроз ВНА Користе различите дигиталне алате за креирање ВНА

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • Појам и значај ВНА
  • Како повезати ВНА и исходе учења?(Планирање и реализација ВНА)
  • Праћење и развој општих међупредметних компетенција (Компетенција пре и после реализације ВНА)
  • ВНА у дигиталном окружењу – примери добре праксе
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 дин .нето по учеснику. На терет Наручиоцу падају путни трошкови од Крушевца до места реализације, као и припадајући порези по основу Уговора о ауторском хонорару

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Катарина Перовић, Јасмина Јовановић 20 4
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Катарина Перовић, Јасмина Јовановић 9 3.99
3 ОШ ''1. мај '' Влајковци бб, Брус Катарина Перовић, Јасмина Јовановић 21 3.94
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Катарина Перовић, Јасмина Јовановић 12 3.93

Укупно учесника: 62 | Просечна оцена: 3.97