Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 2

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1082  

Да

Удружење педагога физичке културе Ниш, Страхињића Бана 2А, upfknis@yahoo.com, 0658910030

Небојша Стојановић, upfknis@yahoo.com, 0658910030, 0606644501

Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш; Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Александар Игњатовић, Доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц

Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш; Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Александар Игњатовић, Доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је упознавање учесника са савременим софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у релизацији наставе физичког и здравственог васпитања

Стицање знања у израда презентација помоћу G-Slides, Power point, Canva програма; примена апликација за мобилне телефоне за самостално вежбање и праћење здравственог статуса (Strava, Workouts for Kids, Yoga Kids, Sworkit Kids, AI Posture Evaluation and Correction System) у настави ФЗВ са циљем подизања свесности ученика о важности свакодневне физичке активности и самосталног вежбања; примена апликације “365 игара” аутора проф. др Александра Игњатовића у реализацији ПНУ физичког и здравственог васпитања

Савладавање вештина израде презентација у G-Slides, Power point, Canva програмима; савладавање коришћења и примене апликација Strava, Workouts for Kids, Yoga Kids, Sworkit Kids, AI Posture Evaluation and Correction System; савладавање коришћења и примене апликације “365 игара” намењене реализаторима наставе физичког и здравственог васпитања аутора проф. др Александра Игњатовића

 • 1. недеља
  • Примена програма за израду презентација у реализацији ПНУ ФЗВ, ИП и СА
 • 2. недеља
  • Примена апликација за мобилне телефоне за самостално вежбање и праћење здравственог статуса у ФЗВ
 • 3. недеља
  • Употреба апликације “365 игара” у настави ФЗВ
 • 4. недеља
  • Евалуација

60

недеља: 4
бодова: 26

2.500 динара У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала и административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Небојша Стојановић, Ратко Станковић, Александар Игњатовић 29 3.91
2 Небојша Стојановић, Ратко Станковић, Александар Игњатовић 53 3.84
3 Небојша Стојановић, Ратко Станковић, Александар Игњатовић 48 3.92

Укупно учесника: 130 | Просечна оцена: 3.89