РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Каталошки број програма: 926  

Не

Машински факултет, Краљице Марије 16, Палилула, Београд, mf@mas.bg.ac.rs, 0113302200, ,

Александар Димић, adimic@mas.bg.ac.rs, 011330220, 062295334,

Милета Ристивојевић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Зоран Стаменић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Александар Димић, , Универзитет у Београду – Машински факултет;

Милета Ристивојевић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Зоран Стаменић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Зоран Николић, , Месер Техногас АД; Немања Гостовић, , Месер Техногас АД; Александар Димић, , Универзитет у Београду – Машински факултет; Душан Батало, , Месер Техногас АД; Саша Хајнрих, , Месер Техногас АД;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање стручних компетенција наставника у области репаратуре машинских делова и конструкција у функцији заштите природних ресурса и животне околине.

- Стицање знања о значају репаратуре машинских делова у редукцији генерисаних еколошких, енергетских и економских криза у 21. веку. - Имплементација технологије репаратуре у постојеће наставне садржаје стручних и опште стручних предмета. - Развијање свести о неопходности и могућности примене технологије репаратуре машинских делова и конструкција при решавању генерисаних техничких проблема у контексту заштите природних ресурса и животне околине. - Подстицање унапређења сарадње средњих техничких школа са привредним субјектима на нивоу локалне заједнице.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данКорелација репаратуре и одрживог развојаMesser-Tehnogas AD: Домен примене техничких гасоваПаузаМеханичке методе репаратуреCastolin – металуршке методе репаратуре и досадашња искуства у праксиПаузаМеханизам уходавања машинских делова

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за једног полазника је 3.200,00 динара. У цену су урачунати трошкови израде радног материјала и пратеће документације за евалуацију полазника и реализатора семинара, ручак и путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа Бајина Башта Милета Ристивојевић, Зоран Николић, Александар Димић, Саша Хајнрих 19 3.92
2 Саобраћајно-техничка школа Земун Милета Ристивојевић, Зоран Николић, Александар Димић, Саша Хајнрих 25 3.76
3 Машинско-саобраћајна школа Чачак Милета Ристивојевић, Зоран Николић, Александар Димић, Саша Хајнрих 17 3.81
4 Регионални центар Ниш Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Александар Димић 19 3.73
5 Техничка школа Смедерево Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Александар Димић 28 3.9
6 Средња машинска школа Нови Сад Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 24 3.8
7 Техничка школа Ваљево Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 25 3.96
8 Техничка школа Младеновац Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 20 3.88
9 Школа за машинство и уметничке занате ''Техноарт Београд'' Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 21 3.71
10 Техничка школа Железник Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 24 3.83

Укупно учесника: 222 | Просечна оцена: 3.83